Pořad bohoslužeb od 1. 10. do 8. 10. 2017 – 40. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 26. neděle v mezidobí od 1. 10. do 8. 10. – 40. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
30. 9.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 18:30 Za + Vlastu a Františka Uherkovy a Rostislava Veleckého
Neděle
1. 10.
26. neděle v mezidobí 7:45 Za + rod. Hudečkovu a bratra Jana
10:30 Za + manžela Vladimíra Zháněla jeho rodiče a duše v očistci
Pondělí
2. 10.
Památka svatých andělů strážných 18:00 Na úmysl dárce 
Úterý
3. 10.
Úterý 26. týdne v mezidobí   bohoslužba nebude
Středa
4. 10.
Památka sv. Františka z Assisi 18:00 Za + maminku Marii Rahavičovu k 7. výročí úmrtí a za duše v očistci 
Čtvrtek
5. 10.
Čtvrtek 26. týdne v mezidobí 7:45 Za farní společenství 
Pátek
6. 10.
Pátek 26. týdne v mezidobí nebo sv. Bruna, kněze 8:00 – 12.00  výstav Nejsvětější svátosti oltářní – ADORACE
18:00 Chy – Za + syna Josefa Miklíka a rodiče Bartolšicovy
Ond – Za + rodinu Stiglitzovu
Sobota
7. 10.
Památka Panny Marie Růžencové od 11:00 do 13:00 Varhaní škola
18:30 Za + Ing. Františka Nešpora a celou rodinu Nešporovu  
Neděle
8. 10.
 27. neděle v mezidobí 7:45 Za + Františka a Marii Vrbovy a celou + rodinu
10:30 Za + rodiče Režňákovy

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 30. září 2017:

     ⇒ Děkujeme všem štědrým dárcům minulou neděli při sbírce do FONDU NA PODPORU KNĚŽÍ A PASTORACE BRNĚNSKÉ DIECÉZE.

     ⇒ Dnešní HODOVÁ sbírka je na údržbu a opravy našeho kostela sv. Václava. Děkujeme.

     ⇒ Na první pátek v měsíci, tj.: 6. října od 8.00 hod. do 12.00 hod. bude eucharistická adorace. Úmysl k adoraci: modlíme se za naši farnost.

     ⇒ za 14 dní v pátek 13. 10. po mši svaté v 18.35 hod. bude v naší farnosti přednáška sestry Kláry o modlitbě. Všichni jste srdečně zváni.

 

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]