Mládež

Co děláme pro naši farnost?

Kytarové mše

V naší farnosti se mládež schází každou sobotu večer na zkoušky hudebního sboru. Standardně každou druhou neděli jsou v 10:30 kytarové mše.

Farní tábory

Každoročně pořádáme dětské tábory. Tábory se konají pokaždé na jiném místě a bývají buď stanové nebo v budovách. Jsou určeny primárně pro děti od 3. do 9. tříd. Program je sestaven s důrazem na náboženský život. V roce 2015 se konal třetí ročník farního tábora na faře na Radějově.

Každoroční akce pro děti

Spolu s našimi katechetkami a rodiči – dobrovolníky organizujeme a podílíme se na akcích pro děti jako Mikulášská nadílka nebo třeba dětský maškarní karneval.

Příležitostní akce pro děti

Aby se děti školou povinné přes školní rok nenudily a aby mládež nespala na vavřínech, snažíme se pořádat krátkodobé neopakované akce přes rok. Jde například o zimní výpravu, přespání v kostele nebo i ukončení školního roku.