Pořad bohoslužeb od 24. 9. do 1. 10. 2017

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
25. neděle v mezidobí od 24. 9. do 30. 9. – 39. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
23. 9.
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 18:30 → Za + rodinu Fránkovu
Za + Ludmilu a Františka Barančirovy
Neděle
24. 9.
25. neděle v mezidobí 7:45 Za + syna Milana Zálešáka 
10:30 Na poděkování za 50 let společného života
Pondělí
25. 9.
Pondělí 25. týdne v mezidobí 18:00 Na úmysl dárce 
Úterý
26. 9.
Úterý 25. týdne v mezidobí nebo sv. Kosmy a Damiána, mučedníků   bohoslužba nebude
Středa
27. 9.
Památka sv. Vincence z Paula, kněze 18:00 → Za + rodiče Boženu a Václava Srholcovy
Za + Evu Hofírkovou
Čtvrtek
28. 9.
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek 7:45 Za + Vlastu a Stanislava Novákovy a Josefa Pištánka 
Pátek
29. 9.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 18:00 Na poděkování za 75 let života 
Sobota
30. 9.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 18:30 Za + Vlastu a Františka Uherkovy a Rostislava Veleckého 
Neděle
1. 10.
26. neděle v mezidobí 7:45 Za + rod. Hudečkovu a bratra Jana 
10:30 Za + manžela Vladimíra Zháněla jeho rodiče a duše v očistci 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 24. září 2017:

      Dnes v sobotu a zítra v neděli je ohlášená sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.  Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. (Více informací na fond.biskupstvi.cz).

     Příležitost ke svátosti smíření před Slavností svatého Václava bude každý den půl hodiny přede mší svatou.

      Břeclavská mládež, zve na středu 27. září 2017 do suterénu kostela v 18.45 hod. celou farnost na povídání: „Jak jsme letos v srpnu prožili celostátní setkání mládeže v Olomouci“.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]