Kontakt

Duchovní správa

Římskokatolická farnost Břeclav
Náměstí T.G.Masaryka 45/2
690 02 Břeclav
tel. 519 371 413
e-mail: breclav@dieceze.cz

Farář: Mgr. Pavel Römer – tel. +420 731 428 365

Číslo účtu farnosti: 1380146339/0800
Upřímné Pán Bůh odplať za finanční dary poskytnuté na účet farnosti.

Katecheté

Mgr. Irena Kyliánovákylianova@centrum.cz

Mgr. Martina Nakvasilová: nakvasilova@seznam.cz

Prodejna v suterénu kostela

Otevírací doba: Vždy nejméně půl hodiny před začátkem nedělních bohoslužeb

V suterénu kostela je také možnost zapůjčení knih z farní knihovny po domluvě. Seznam dostupných knih je k dispozici zde.