Kostel

Milí přátelé,

kostel sv. Václava stojí na náměstí na místě původního barokního kostela z poloviny 18. století. Kostel byl však na konci 2. světové války zasažen bombou spojeneckých armád a zničen. Již před tímto barokním kostelem je zde doložen kostel románský posléze přestavěný do gotického slohu, který později vyhořel.

Se stavbou nynějšího kostela sv. Václava bylo započato 1. září 1992. Vlastnímu zahájení stavby předcházel archeologický průzkum, který odhalil pozůstatky prvního románského kostela ze začátku 12. století. V roce 1990 vyhlásil farní úřad architektonickou soutěž, v níž ze 14 soutěžních architektonických návrhů vyšel vítězně návrh brněnského malíře a výtvarníka Ludvíka Kolka. Stavba kostela trvala tři roky a její realizaci zajišťovala brněnská firma Moravostav za značné pomoci věřících. 10. září 1995 byl kostel posvěcen brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem.

Postavením kostela dostalo město Břeclav opět svůj střed, své srdce, které mu tolik scházelo.

Kostel není muzeum, nýbrž je místem setkání Boha s lidmi, oázou a zastavením pro všechny v našem uspěchaném světě. Je domem modlitby a místem společenství při mši svaté. Kostel potřebují ke svému duchovnímu růstu nejen křesťané, ale všichni lidé toužící po vyšších hodnotách. Proto nejen křesťané v něm mohou najít odpověď na své otázky a pochybnosti po smyslu bytí. Třeba je však pokory a tolerance. Krása domu Božího může oslovit všechny.

P. Mgr. Josef Ondráček, emeritní děkan

 

Zde si můžete prohlédnout sférickou fotografii břeclavského kostela od Marka Přichystala

Pro další fotografie kostela klikněte zde!