Svátosti

V naší farnosti Vám rádi posloužíme udělením svátostí, největšího daru, který Kristus svěřil své Církvi.

Protože je k přijetí svátostí třeba dobré přípravy, sdělte nám buď hned po narození nebo měsíc předem své přání pokřtít dítě, o církevní sňatek požádejte nejméně tři měsíce před církevním obřadem.

Příprava ke svátosti biřmování bude v kostele včas ohlášena.

Duchovní správce je Vám k dispozici kdykoliv, zvláště jedná-li se o návštěvu nemocného.

První setkání na faře před křtem dítěte anebo žádostí o sňatek v kostele je vhodné si domluvit telefonicky,
tel.: +420 519 371 413, mobil: +420 731 428 365 nebo elektronicky na e-mail farnosti: breclav@dieceze.cz