Pořad bohoslužeb od 8.10. do 15.10. 2017 – 41. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 8.10. do 15.10. 2017 – 41. týden 

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
7. 10.
Památka Panny Marie Růžencové 18:30 Za + Ing. Františka Nešpora a celou rodinu Nešporovu
Neděle
8. 10.
27. neděle v mezidobí 7:45 Za + Františka a Marii Vrbovy a celou + rodinu 
10:30 Za rodiče Režňákovy 
Pondělí
9. 10.
Pondělí 27. týdne v mezidobí nebo sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků nebo sv. Jana Leonardiho, kněze 18:00 Na úmysl dárce (60) 
Úterý
10. 10.
Úterý 27. týdne v mezidobí   bohoslužba nebude
Středa
11. 10.
Středa 27. týdne v mezidobí 18:00 Na úmysl dárce 
Čtvrtek
12. 10.
Čtvrtek 27. týdne v mezidobí nebo sv. Radima, biskupa v Břeclavi mše sv. nebude  rekolekční mše svatá v 9:00 hod. v Ladné
Pátek
13. 10.
Pátek 27. týdne v mezidobí 18:00 Chy – Za + P. Ondřeje Damborského
Ondr – Za + rodinu Mazáčovu
Sobota
14. 10.
Sobota 28. týdne v mezidobí nebo sv. Kalista I., papeže a mučedníka 18:30 Za + Miroslava Kopřivu a rodiče 
Neděle
15. 10.
 28. neděle v mezidobí 7:45 Za + Bartolšičovu Annu a manžela 
10:30 Za + rodiče Václava a Ludmilu Rebendovy a jejich děti Zdenka a Marii a Ludmilu

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 8. října 2017:

     ⇒ Ohlášená sbírka do FONDU na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze vynesla v neděli 24. 9. 2017 30 300,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. Vzadu na stolečku si můžete vzít do svých domovů leták s podrobnějšími informace o tomto diecézním fondu a o způsobu jak se můžete zapojit. 

     ⇒ Hodová sbírka minulou neděli vynesla    18 900,- Kč. Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost.

     ⇒ ve čtverek 12. 10. 2017 mají kněží našeho děkanství setkání – rekolekci. Začínáme v 9.00 hod. mší svatou v Ladné a pak se přenuneme na faru do Podivína. Ranní mše svatá ve čtvrtek v Břeclavi nebude.

 

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]