Pořad bohoslužeb od 1. 4. do 8. 4. 2018 – 14. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 1. 4. do 8. 4. 2018 – 14. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
NE
1. 4.
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 7.45 za + Reginu Pafkovičovu 
10.30 na poděkování za přijaté dary 
 
PO
2. 4.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 7.45 za + Ladislava Petruska 
 
ÚT
3. 4.
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   mše svatá nebude 
   
ST
4. 4.
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
18.00  
ČT
5. 4.
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 7:45 za farní společenství
   

6. 4.
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
18.00 za nová kněžská a řeholní povolání 
SO
7. 4.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
18.30  
NE
8. 4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 7:45 za + rodiče Viktorinovy a prarodiče z obou stran 
10:30 za + členy rodiny Šoustkovy, Mužíkovy a Trembošovy 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 1. dubna 2018:

⇒ upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu slavnostního velikonočního Třídení, ministrantům, dětem, chrámovému sboru, varhaníkovi a všem kteří připravili chrám úklidem a výzdobou.

⇒ příští neděli slavíme neděli Božího milosrdenství, od Velkého pátku se někteří z vás modlí novénu.

⇒ Výraz „pokoj vám“, v hebrejštině „shalom“, obsahuje a shrnuje jistým způsobem celé velikonoční poselství. Pokoj je dar, který nabízí lidem vzkříšený Pán a který je plodem nového života, zahájeného jeho zmrtvýchvstáním. (sv. Jan Pavel II.)
Shalom všem obyvatelům Břeclavi přeje otec Josef a otec Josef.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]