Pořad bohoslužeb od 25. 3. do 30. 3. 2018 – 13. týden – t

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 25. 3. do 30. 3. 2018 – 13. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
24. 3.
Sobota po 5. neděli postní 18.30 za + manžela Stanislava Valachoviče k 10. výročí úmrtí  
NE
25. 3.
KVĚTNÁ NEDĚLE – žehnání ratolestí a průvod 7:45 za + Josefa Tondra a prarodiče z obou stran 
10:30 za + Veroniku a Pavla Juříkovy 
14.30  dětská křížová cesta 
PO
26. 3.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE   od 15.30 hod. svatá zpověď 
18.00 za + Ignáce Imricha a rodiče z obou stran 
ÚT
27. 3.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE   mše svatá nebude 
ST
28. 3.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 15.00 !! ráno mše nebude!!
mše svatá pohřební pí Poláková
ČT
29. 3.
ZELENÝ ČTVRTEK 18.00  za uzdravení vztahů ve farnosti
. . . . „Svatá hodina“ – společná adorace

30. 3.
VELKÝ PÁTEK
den přísného postu
 7.45 společná modlitba církve
od 8.30 hod. otevřena Getsemanská zahrada
18.00 slaví se památka Umučení Páně
SO
31. 3.
BÍLÁ SOBOTA 7.45  společná modlitba církve
  od 8.30 hod. otevřen Boží hrob
VIGILIE VELIKONOČNÍ 19.30 za . . . 
NE
1. 4.
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ
7:45 za + Reginu Pavkovičovu 
10:30 na poděkování za přijaté dary (píS) 
PO
2. 4.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 7.45 za + Ladislava Petruska 

 

Příležitostná oznámení v neděli 25. března 2018:

duchovní správa děkuje všem ochotným ženám a mužům, kteří si udělali čas na předvelikonoční úklid kostela.

⇒ upozorňujeme, že ve středu svatého týdne bude jen pohřební mše svatá v 15.00 hod.

⇒ tento týden již nemají školáci 6. – 9. výuku náboženství, uvidíme se společně při slavení velikonočního třídenní.

⇒ Duchovní správa připomíná, že na Zelený čtvrtek by měli věřící, podle místních možností, nějakou dobu adorovat před Svátostí oltářní, uloženou ve svatostánku, po půlnoci však tato adorace nemá mít slavnostní ráz. V zákristii jsou k dispozici sešitky s adorací na Zelný čtvrtek. Prosíme, kdyby se někdo mohl ujmout vedení této adorace. Jsou potřeba 3 – 4 ochotní lidé. Čas bude jako loni. Prosíme, aby jste ho sdělili duchovnímu otci. Děkujeme.

⇒ duchovní správa prosí, aby jste se zapsali na rozpis k adoraci na VELKÝ PÁTEK (od 8.30 do 10.30 a od 15.00 do obřadů k tiché modlitbě v Getsemenské zahadě) a BÍLOU SOBOTU k tiché  modlitbě u Božího hrobu do 15.30, aby kostel mohl zůstat otevřený k modlitbě. Na Velký pátek i Bílou sobotu jste všichni farníci zváni k ranní modlitbě – takzvaným temným hodinkám – začneme v 7.45 hod. Vše máte na Rozpise k adoraci – nezapomeňte se napsat (můžete si napsat i dvě půlhodiny za sebou).

⇒ Jako výraz solidarity s křesťany ve Svaté zemi se můžeme připojit ke křesťanům na celém světě výtěžkem z pokladniček u Božího hrobu v pátek 30. 3. a v sobotu 31. 3. Takto získané prostředky slouží na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě a dalších posvátných míst ve Svaté zemi. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

⇒ na Zelený čtvrtek v 9.00 hod. bude v Brně slavení mše nazývaná Missa chrismatis (mše svatá s obnovou kněžských slibů a žehnáním liturgických olejů).

zájemci o odvoz v sobotu po obřadech velikonoční vigilie, ať se přihlásí v zákristii. Autobus se nebude objednávat, jak v minulých letech, ale je možný odvoz. Odvoz je zdarma. Prosíme také věřící, kteří mají možnost přijet autem, aby nabídli volné místo těm, kteří tuto možnost nemají a chtěli by se zúčastnit obřadů.

⇒ ⇒ Na BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ bude tradiční žehnání pokrmů. Žehnání velikonočních pokrmů je v Církvi starým zvykem. Připomíná pravdu, vyjádřenou apoštolem svatým Pavlem těmito slovy: „Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte ke slávě Boží“ (1 Kor 10,31). Požívání jídla je posvátnou činností, proto se modlíme před i po jídle, a na největší svátek Zmrtvýchvstání také žehnáme pokrmy. Když ukončíme svatý půst a setkáme se Zmrtvýchvstalým Kristem ve velikonoční mši svaté, vrátíme se s radostí do svých domovů a s Kristem zasedneme ke společnému svátečnímu stolu. Vyjádříme si navzájem přátelství, sounáležitost a vlídnost vzájemným blahopřáním a dělením požehnaného vajíčka, symbolu nového života. Budeme žehnat chléb, maso, vajíčka.

⇒ druhá neděle po Velikonocích je nedělí Božího milosrdenství, od Velkého pátku je možné se připravit na tuto neděli modlitbou novény.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]