Pořad bohoslužeb od 8. 4. do 15. 4. 2018 – 15. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 8. 4. do 15. 4. 2018 – 15. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
7. 4.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
18.30  
NE
8. 4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 7:45 za + rodiče Viktorinovy a prarodiče z obou stran 
10:30 za + členy rodiny Šoustkovy, Mužíkovy a Trembošovy 
14:30 adorace k Božímu milosrdenství 
PO
9. 4.
Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ     
18.00 na úmysl dárce 
ÚT
10. 4.
Úterý po 2. neděli velikonoční    mše svatá nebude 
   
ST
11. 4.
Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka  9:00 mše svatá pro maminky na mateřské dovolené  
18.00 za + Julii a Františka Kudlíkovy a za živé a zemřelé rodiny z obou stran 
ČT
12. 4.
Čtvrtek po 2. neděli velikonoční  mše svatá v Břeclavi nebude
9.00  mše Moravský Žižkov – rekolekce

13. 4.
Pátek po 2. neděli velikonoční     
18.00 za obrácení srdce k Bohu pro Marka 
SO
14. 4.
Sobota po 2. neděli velikonoční     
18.30  
NE
15. 4.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + Vlastimila Bártu 
10:30 za spásu duše pro zemřelou Janu
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 8. dubna 2018:

dnes odpoledne ve 14.30 bude ADORACE k Božímu milosrdenství a svátostné požehnání s TE DEUM na zakončení velikonočního oktávu. Všichni jste srdečně zváni.

⇒ Jako výraz solidarity s křesťany ve Svaté zemi jsme se připojili ke křesťanům na celém světě výtěžkem 3 100,- Kč z pokladničky u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. Děkujeme všem štědrým dárcům. Takto získané prostředky slouží na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě a dalších posvátných míst ve Svaté zemi.

⇒ ve středu 11. 4 v 9.00 hod. bude opět mše svatá pro maminky na mateřské dovolené. Další mše svaté jsou plánovány následovně: 25. dubna, 9. a 23. května a 6. června. Přes letní prázdniny tyto mše svaté nebudou.

⇒ ve čtvrtek mše svatá u nás v Břeclavi nebude. Kněží mají rekolekční setkání a začínají společnou mší svatou v 9.00 hod. v Moravském Žižkově.

⇒ příští neděli při mši svaté v 10.30 hod. bude obřad přijetí do katechumenátu. Prosíme, doprovázejte naše mladé žadatele a křest, také svojí modlitbou.

⇒ přečíst výzvu ČBK k celonárodní sbírce na repatriaci příští neděli, tj. 8. 4. 2018.

Vysokoškolské katolické hnutí ČR zve všechny studenty vysokých škol a mladé pracující na akci Studentský Velehrad, která se uskuteční 19. – 22. 4. 2018 na Velehradě.Letošní již čtrnáctý ročník nabídne opět společné slavení eucharistie, přednášky, setkání v diskusních skupinkách a večerní programy v podobě koncertů, posezení u vína a cimbálu nebo nejrůznějších způsobů modliteb. Tematicky bude akce zaměřena na otázku odpovědnosti a důležitosti jejího přijetí v životě každého člověka. Na téma bude v průběhu akce nahlíženo jak z pohledu vnímání odpovědnosti sám za sebe, tak z pohledu odpovědnosti za okolní svět.Přihlašování je možné za zvýhodněnou cenu prostřednictvím internetových stránek <http://studentskyvelehrad.cz>.Jana Havlíčková, tisková mluvčí – Studentský Velehrad 2018

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]