Pořad bohoslužeb SVATÝ TÝDEN od 14. 4. do 21. 4. 2019 – 16. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 14. 4. do 21. 4. 2019 – 16. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
NE
14. 4.
KVĚTNÁ NEDĚLE – žehnání ratolestí a průvod 7:45 na poděkování za 80. roků života a za živou a zemřelou rodinu
10:30 za zemřelou rodinu Ovískovu a Huňařovu
14.30 dětská křížová cesta
PO
15. 4.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE   od 15.30 do 17.45 hod. svatá zpověď 
18.00 za + Julii a Františka Kudlíkovi a zemřelé a žijící rodiny
ÚT
16. 4.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE 14.00  pohřební mše svatá Stará Břeclav
ST
17. 4.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 7.45 za živou a zemřelou rodinu Šeďovu
ČT
18. 4.
ZELENÝ ČTVRTEK 18.00  za farní společenství
za + maminku Zdenku
adorace po mši

19. 4.
VELKÝ PÁTEK
den přísného postu
7.45 společná modlitba církve
od 8.30 hod. otevřena Getsemanská zahrada
15.00 památka Umučení Páně
SO
20. 4.
BÍLÁ SOBOTA 7.45  společná modlitba církve
  od 8.30 hod. otevřen Boží hrob
VIGILIE VELIKONOČNÍ 20.00 za + Vlastimila Jurečku 
NE
21. 4.
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ
7:45 na poděkování za 80. roků života a za živou a zemřelou rodinu
10:30 za + tatínka Josefa Tondra a prarodiče z obou stran
PO
22. 4.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 7.45 za Boží požehnání a posilu pro Patrika

 

Příležitostná oznámení v neděli 14. dubna 2019:

duchovní správa děkuje všem ochotným ženám a mužům, kteří si udělali čas včera na předvelikonoční úklid kostela.

VELIKONOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ bude v naši farnosti v pondělí Svatého týdne 15. 4. 2019 od 15.30 hod. do 17.45 hod. Přijede asi 6 kněží a otec biskup. Využijte této příležitosti ke svátosti smíření. Další dny je možnost slavit svátost smíření jen na požádání a po domluvě.

tento týden nemají školáci 6. – 7. ve středu výuku náboženství.

⇒ letošní postní dobu jsme společně s dětmi naší farnosti věnovali ušetřené peníze na podporu mezinárodní charitativní organizace Mary’s Meals. Děti pokladničku slavnostně přinesou v obětním průvodu na Zelený čtvrtek. Přispět do pokladničky můžete ještě dle vlastního uvážení na začátku mše sv. na ZČ.

⇒ Duchovní správa připomíná, že na Zelený čtvrtek by měli věřící, podle místních možností, nějakou dobu adorovat před Svátostí oltářní, uloženou ve svatostánku, po půlnoci však tato adorace nemá mít slavnostní ráz. V zákristii jsou k dispozici sešitky s adorací na Zelný čtvrtek. Prosíme, kdyby se někdo mohl ujmout vedení této adorace. Jsou potřeba několik ochotných lidí. Přijďte se domluvit, adorace může začít hned po obřadech.

⇒ duchovní správa prosí, aby jste se zapsali na rozpis k adoraci na VELKÝ PÁTEK (od 8.30 do 10.30 a od 14.00 do obřadů k tiché modlitbě v Getsemenské zahadě) a BÍLOU SOBOTU k tiché  modlitbě u Božího hrobu do 15.30, aby kostel mohl zůstat otevřený k modlitbě. Na Velký pátek i Bílou sobotu jste všichni farníci zváni k ranní modlitbě – takzvaným temným hodinkám – začneme v 7.45 hod. Vše máte na Rozpise k adoraci – nezapomeňte se napsat (můžete si napsat i dvě půlhodiny za sebou).

⇒ na Zelený čtvrtek v 9.00 hod. bude v Brně slavení mše nazývaná Missa chrismatis (mše svatá s obnovou kněžských slibů a žehnáním liturgických olejů).

zájemci o odvoz v sobotu po obřadech velikonoční vigilie, ať se přihlásí v zákristii. Autobus se nebude objednávat, jako v minulých letech, ale je možný odvoz. Odvoz je zdarma. Prosíme také věřící, kteří mají možnost přijet autem, aby nabídli volné místo těm, kteří tuto možnost nemají a chtěli by se zúčastnit obřadů.

⇒ Na BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ bude tradiční žehnání pokrmů.

⇒ druhá neděle po Velikonocích je nedělí Božího milosrdenství, od Velkého pátku je možné se připravit na tuto neděli modlitbou novény.

Farní prodejna knih a devocionálií

Po vymalování jsme znovu otevřeli farní prodejnu. Máme tam zboží s velikonoční tématikou, nově také svíce křestní a k prvnímu svatému přijímání a přijdou i křestní roušky Je možné si knihy i objednat. Aktuální jarní katalog máme v prodejně a je také na stolečku vzadu v kostele.

Dobrovolná sbírka na Svatou zemi

Na Velký pátek vykonáme sbírku pro Svatou zemi (u nás tradičně nazývanou „Boží hrob“). Po Velkopátečních přímluvách před uctíváním svatého Kříže: po přímluvách se připojí výzva, že chceme přispět na ty, kdo nyní svým utrpením následují Krista v zemi, kde on za nás zemřel na kříži; během sbírky se nezpívá. 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]