Pořad bohoslužeb od 21. 4. do 28. 4. 2019 – 17. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 21. 4. do 28. 4. 2019 – 17. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
NE
21. 4.
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 7.45 na poděkování za 80. roků života a za živou a zemřelou rodinu 
10.30 za + tatínka Josefa Tondra a prarodiče z obou stran 
PO
22. 4.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 7.45  za Boží požehnání a posilu pro Patrika 
ÚT
23. 4.
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    mše svatá nebude 
ST
24. 4.
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  18.00 za + Leopolda Kaňu, manžela a syny 
ČT
25. 4.
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  7:45
9.00 mše svatá pro maminky na mateřské dovolené – za farní společenství

26. 4.
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  18.00 za dar zdraví pro nemocnou osobu 
SO
27. 4.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  11.00 Svatební mše svatá Tomáš Petřík a  Renáta Kováčová se křtem
18.30 za + Ivu Nešpora, rodiče a za Jaroslava Klenku a celou rodinu 
NE
28. 4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 7:45 za + Josefa Darmovzala a rodiče z obou stran 
10:30 za + Annu Holobrádkovou 
14.30 svátostné požehnání TE DEUM

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 21. dubna 2019:

⇒ letošní postní dobu jsme společně s dětmi naší farnosti věnovali ušetřené peníze na podporu mezinárodní charitativní organizace Mary’s Meals. Děti pokladničku slavnostně přinesly v obětním průvodu na Zelený čtvrtek s výtěžkem 12271,- Kč a ministranti jarmarkem dřevěných výrobků získali 9140,- Kč. Dohromady je to 21 411,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.

⇒ Na Velký pátek jsme vykonali sbírku pro Svatou zemi, pro ty kdo nyní svým utrpením následují Krista (u nás tradičně nazývanou „Boží hrob“). Vybralo se 16000,- Kč. Děkujeme.
Sbírka bude předána děkanům, ti je pošlou na účet č. 1341625329/0800 u České spořitelny, a. s. Brno, konstantní symbol 0558, variabilní symbol ××××91063 (×××× je kód děkanství) do 30. 6. 2019. Zároveň prosíme otce děkany o včasné zaslání soupisů podle jednotlivých farností (možno také e-mailem na adresu <ekonom@biskupstvi.cz>).

Poděkování patří všem, kdo se letos podíleli na slavnostním rázu velikonočních svátků – úklid, sbor, ministranti, kostelníci, varhaníci a další.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]