Pořad bohoslužeb od 7. 4. do 14. 4. 2019 – 15. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 7. 4. do 14. 4. 2019 – 15. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
6. 4.
večerní mše z následující neděle   18.30 za + Ladislava Petrusku
NE
7. 4.
5. NEDĚLE POSTNÍ 7.45 za Reginu Pafkovičovou 
10.30 na poděkování za … roků života  
14.30  pobožnost Křížové cesty
PO
8. 4.
Pondělí po 5. neděli postní     
18.00  
ÚT
9. 4.
Úterý po 5. neděli postní    mše svatá nebude 
   
ST
10. 4.
Středa po 5. neděli postní     
18.00 za požehnání pro bezdětné manžele (8) 
ČT
11. 4.
Čtvrtek po 5. neděli postní  mše v Břecl. není! v 9.00 rekolekční mše sv. v Moravském Žižkově – za farní společenství

12. 4.
Pátek po 5. neděli postní  15.30 – 17.45 příležitost ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
17.30 pobožnost křížové cesty 
18.00 za + rodinu Morávkovu, Třetinovu a Huskovu 
SO
13. 4.
Sobota po 5. neděli postní  18.30 za požehnání pro bezdětné manžele (9) 
NE
14. 4.
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE – žehnání ratolestí a průvod 7:45 na poděkování za 80. roků života a za živou a zemřelou rodinu 
10:30 za zemřelou rodinu Ovískovu a Huňařovu 
14.30 pobožnost křížové cesty pro děti 

Příležitostná oznámení v neděli 7. dubna 2019:

návštěvu nemocných před svátky nahlaste prosíme v zákristii otci Ondráčkovi

⇒ duchovní správce děkuje ochotným ženám a mužům za úklid sklepních kójí a oken kostela před velikonočními svátky úklid v nově vymalovaném obchůdku s knížkami v suterénu

⇒ příští neděli si církev připomíná slavný vjezd Krista Pána do Jeruzaléma. Při každé mši se proto koná památka tohoto slavného vjezdu Páně. Při hlavní mši se koná průvod. Proto se příští neděli shromáždíme na náměstí v 10.25 hod. V rukou má každý věřící ratolesti.

⇒ školáci 6. – 9. třídy nemají od středy náboženství. Duchovní otec Josef již v tomto týdnu začíná vypomáhat v okolních farnostech s předvelikonoční svátostí smíření.

Velký velikonoční úklid kostela se uskuteční příští sobotu 13. 4. 2019 od 8.00 hod. Přijďte prosíme v co největším počtu.

⇒ příští neděli můžeme společně se školáky naší farnosti zakoupením výrobku ze dřeva (křížky, různé velikonoční ozdoby) podpořit mezinárodní charitativní organizaci Mary’s Meals. Prodávat se bude jak po ranní tak po mši v 10.30.

⇒ Na vývěsce kostela máme již tři týdny pozvánku na Konferenci o pastoraci manželů od 29. – 30. 4. 2019. Duchovní správa prosí kdo by měli zájem, aby se přihlásil v zákristii u duchovního Otce Josefa. Děkujeme.

⇒ V pátek, 12. dubna jsou po mši sv. v 19.00 zvány manžely Kyliánovými a Nakvasilovými manželské páry na setkání do suterénu kostela. Na programu je duchovní slovo, přátelské sdílení, modlitba.

⇒ V sobotu, 13. dubna se koná v Brně diecézní setkání mládeže. Mládež, která pojede v sobotu, má sraz v 7.30 na vlakovém nádraží, více info na farním webu a na vývěsce.

⇒ V neděli, 14. dubna bude ve 14.30 dětská křížová cesta. Děti si vezmou s sebou omalovánky, které dostaly v náboženství, nebo jsou také nakopírovány na stolečku vzadu v kostele.

⇒ Prosíme, aby se v zákristii přihlásili ochotní farníci (mládež, manželé) pro přípravu a vedení „Svaté hodiny“ na Zelený čtvrtek po mši svaté.

⇒ na vývěsce kostela máte již program obřadů na svatý týden

VELIKONOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ bude v naši farnosti v pátek 12. 4. 2019 od 15.30 hod. do 17.45 hod. a v pondělí Svatého týdne 15. 4. 2019 taktéž od 15.30 hod. do 17.45 hod. v pátek 12. 4. budou zpovídat asi 3 cizí zpovědníci a v pondělí 15. 4. asi 6 kněží. Využijte proto příležitosti ke svátosti smíření v pondělí.

Manželské ohlášky:

⇒ Ing. Tomáš Petřík z Riedenthal a Ing. Renáta Kováčová, PhD. z Riedenthal (trvalé bydliště Břeclav) si udělí dne 27. 4. 2019 v 11.00 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]