Pořad bohoslužeb od 16. 6. do 23. 6. 2019 – 25. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 16. 6. do 23. 6. 2019 – 25. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
NE
16. 6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 7.45 za + Elišku Rusínovou 
10.30 za syna Josefa Miklíka, rodiče a dary Ducha svatého pro živou rodinu 
 
PO
17. 6.
Pondělí 11. týdne v mezidobí     
18.00  
ÚT
18. 6.
Úterý 11. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
19. 6.
Středa 11. týdne v mezidobí nebo sv. Jana Nepomuckého Neumana, biskupa     
18.00 za + rodinu Odstrčilíkovu a Pajchlovu 
ČT
20. 6.
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – doporučený svátek 
18.00 za farní společenství 

21. 6.
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka     
18.00  
SO
22. 6.
Sobota 11. týdne v mezidobí     
18.30 za živé rodiny 
NE
23. 6.
12. neděle v mezidobí 7:45 za + Miroslava a Boženu Loučkovy 
10:30  
 

Příležitostná oznámení v neděli 16. června 2019:

⇒ sbírka na Katolickou charitu vynesla minulou neděli xxxx,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

⇒ v neděli 23. 6. bude ve všech farnostech naší diecéze pravidelná sbírka na bohoslovce

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]