Pořad bohoslužeb od 9. 6. do 16. 6. 2019 – 24. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 9. 6. do 16. 6. 2019 – 24. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
NE
9. 6.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 7.45 za Anežku a Františka Vrbovy  
10.30 na poděkování za 70 roků života 
PO
10. 6.
Památka Panny Marie, Matky církve     
18.00 za + Tomáše Šťuku a rodiče 
ÚT
11. 6.
Památka sv. Barnabáše, apoštola    mše svatá nebude 
   
ST
12. 6.
Středa 10. týdne v mezidobí     
18.00 za + Františka Findu 
ČT
13. 6.
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze  NE mše svatá nebude
   

14. 6.
Pátek 10. týdne v mezidobí     
18.00 za farní společenství 
SO
15. 6.
Sobota 10. týdne v mezidobí nebo sv. Víta, mučedníka 12.00 svatební mše Adam Kysel a Klára Huňařová 
18.30 za + Jiřího Garšice a živou a + rodinu 
NE
16. 6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 7:45 za Elišku Rusínovou 
10:30 za syna Josefa Miklíka, rodiče a dary Ducha svatého pro živou rodinu 

Příležitostná oznámení v neděli 9. června 2019:

⇒ dnešní sbírka je na charitativní účely

⇒ po prázdninách začne v naší farnosti příprava na přijetí svátosti biřmování, biřmování bude v červnu 2020. Přihlásit se mohou všichni, kdo v roce 2020 dovrší věku 15 let. Horní věková hranice není stanovena. Při nejasnostech se zeptejte duchovního otce. Přihlášky jsou k dispozici na stolečku vzadu v kostele. Prosíme odevzdejte je do konce měsíce června v zákristii anebo vhoďte do schránky na faře.

Výuka náboženství

  • v týdnu od 10. 6. – 14. 6. bude ukončena výuka náboženství ve všech třídách
  • příští neděli 16. 6. na závěr mše svaté pro děti se bude rozdávat vysvědčení z náboženství
  • v neděli 16. 6 bude také po mši svaté informační schůzka pro rodiče dětí, které jedou na farní tábor do Osové Bítýšky

Manželské ohlášky

Patrik Hennel z Břeclavi a Michaela Duláková z Břeclavi si udělí svátostné manželství ve Staré Ľubovni. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

pozvání zvláště pro mládež (zvláště pro ty, kteří uvažují, že se budou připravovat k přijetí svátosti biřmování):

1)    Celostátní setkání animátorů je formační setkání pro ty, kteří se chtějí rozvíjet v oblasti práce s mládeží. Během setkání každý absolvuje dva workshopy, které pokrývají různá aktuální témata: společenství; média; grafika & vizuál; modlitba; evangelizace; hudba; selfmanagement; komunikace. Setkání proběhne v Chotěboři od 13. do 18. srpna. Více o akci a přihlašování na https://csa2019.signaly.cz/

2)         Festival Kefasfest je křesťanský festival pro mládež s bohatým programem plným hudby, sportovních aktivit a kreativních workshopů. Program doplňují výstavy a přednášky na aktuální témata. Akce se uskuteční v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu 21. – 23. 6. 2019. Hlavními hosty letošního ročníku jsou Raego, Pavel Helan a Dominika Gurbaľová, Michal Horák, Good Work, Envej, Irnis, Adonai a další. Nebojte se pozvat i své nevěřící kamarády a přijeďte si užít křesťanskou akci, která je otevřená všem lidem, kteří chtějí zažít festival s rodinnou atmosférou v jedinečném prostoru Rosa coeli. Více informací o festivalu a online vstupenky najdete na www.kefasfest.cz a na facebooku www.facebook.com/kefasfest.

⇒ V uplynulých dnech se nejen u nás šířila zpráva o tom, že papež František údajně změní znění modlitby Otče náš tak, že místo slov a neuveď nás do pokušení bude nedopusť, abychom podlehli pokušení.

            K tomu je vhodné dodat, že už překlad doc. Václava Bognera, z něhož vycházejí texty používané při liturgii (a který lze považovat za revizi překladu dr. Pavla Škrabala z Babic), už v roce 1989 má na příslušném místě Matoušova evangelia tuto poznámku: Protože některá slova v českém Otčenáši dostala během času trochu odlišný význam, je třeba několik vysvětlivek. … Překlad Otčenáše do nové češtiny by zněl asi takto: Náš Otče v nebi, projev svou slávu a moc, kéž už přijde tvoje království, kéž se uskutečňuje na nebi i na zemi, co ty chceš. Náš denní chléb nám dej dnes a odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám, a nedopusť, abychom upadli do pokušení, ale ochraň nás před zlým duchem. Také uznávané zahraniční komentáře k Novému zákonu v plné shodě připomínají, že smysl této prosby zní: a nedopusť, abychom v pokušení padli. Důvodem zdánlivého rozdílu je to, že překlad není převodem slov z jednoho jazyka do druhého, ale vyjádřením téhož sdělení v jiném jazyce.

            Papež František tedy neřekl nic nového ani překvapivého. Lze ovšem předpokládat, že se ještě nějaký čas budou ozývat lidé, kteří toto nevědí, včetně duchovních.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]