Pořad bohoslužeb od 2. 6. do 9. 6. 2019 – 23. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 2. 6. do 9. 6. 2019 – 23. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
NE
2. 6.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Den modliteb za sdělovací prostředky 7.45 za + rodiče a bratra Jana 
10.30 na poděkování za 11 let života a za děti, které jdou dnes k 1. sv. přijímání, jejich rodiče a kmotry  
PO
3. 6.
Památka sv. Karla Lwanga a druhů, mučedníků     
18.00 za + rodinu Gajdarusovu a živou a + rodinu 
ÚT
4. 6.
Úterý po 7. neděli velikonoční    mše svatá nebude 
ST
5. 6.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka   15.00 pohřeb se mší ve St.Břeclavi 
večer mše není večerní mše v 18  za + Františka Findu nebude
ČT
6. 6.
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční nebo sv. Norberta, biskupa  7:45 za farní společenství
17.30  Svatodušní novéna 

7. 6.
Pátek po 7. neděli velikonoční   8.00 – 12.00 adorace 
18.00 za + dceru Jarmilku Houdkovu a celou rodinu 
SO
8. 6.
Sobota po 7. neděli velikonoční  18.30 za + Miroslava Prajku 
NE
9. 6.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 7:45 za Anežku a Františka Vrbovy 
10:30 na poděkování 70 roků života 

Příležitostná oznámení v neděli 2. června 2019:

⇒ sbírka na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu minulou neděli vynesla 33 300,- Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům.

⇒ napište se prosíme na rozpis k adoraci od 8.00 do 12.00 hod. na 1. pátek v měsíci

Sbírka na charitativní účely
příští neděli 9. 6. 2019 se uskuteční ve všech kostelích naší diecéze sbírka na charitativní účely. O sbírce jste byli informováni plakátkem a dopisem. Děkujeme všem štědrým dárcům.

⇒ Otevřená kaple sv. Cyrila a Metoděje u nádraží 7. 6. 2019 od 17.00 do 21.30 hod. Podrobnosti na vývěsce.

⇒ Manželské ohlášky

Adam Kysel z Břeclavi a Klára Huňařová z Břeclavi uzavřou dne 15. 6. 2019 v Břeclavi manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]