Pořad bohoslužeb od 28. 10. do 4. 11. 2018 – 44. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 28. 10. do 4. 11. 2018 – 44. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
27. 10.
Sobota 29. týdne v mezidobí  18.30  za + Rostislava Černohorského
NE
28. 10.
30. neděle v mezidobí 7:45 za + Věru Cupalovu a rod. Bartošíkovu 
10:30 za + Řehoře Čapku 
15:00 růžencová pobožnost
PO
29. 10.
Památka bl. Marie Restituty Kafkové,
panny a mučednice 
17.30  příležitost ke svátosti smíření 
18.00 na úmysl dárce
ÚT
30. 10
Úterý 30. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
ST
31. 10.
Středa 30. týdne v mezidobí  17.00 – 18.00 příležitost k dušičkové svaté zpovědi – 2 cizí zpovědníci
18.00  za + Rudolfa Kučeru 
ČT
1. 11.
Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek   17.30 příležitost ke svátosti smíření 
18.00  za farní společenství 

2. 11.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ   7.00  na úmysl papeže 
7.45 za všechny zemřelé
15.30 mše sv. ve St. Břeclavi za
. . . 
18.00 mše sv. u sv. Václava za
. . . 
SO
3. 11.
sv.Martina de Porres, řeholníka   18.30 za + Ladislavu Hutařovou a nemocného
NE
4. 11.
31. neděle v mezidobí 7:45 za + rodiče a rodiny z obou stran a Artura
10:30 za + rodiče Antonína a Kateřinu Rebendových a zemřelé 2 děti

Příležitostná oznámení v neděli 28. října 2018:

⇒ změna času !! ze soboty 27. 10. na neděli 28. 10. Ve 3.00 hod. končí letní čas.
⇒ minulou neděli se na MISIE vybralo 35 600,- Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům.
⇒ na zakončení růžencového měsíce bude dnes odpoledne v 15.00 hod. růžencová pobožnost.
⇒ příležitost k dušičkové svaté zpovědi bude v tomto týdnu ve středu 31. 10. 2018 od 16.50 hod. do 18.00 hod. Přijedou dva cizí zpovědníci. V pondělí a čtvrtek bude duchovní otec Josef zpovídat půl hodiny přede mší svatou.
⇒ ve čtvrtek na Slavnost Všech svatých bude kromě večerní mše svaté také mše svatá ve Staré Břeclavi v Domově seniorů.
⇒ v pátek ráno budou 2 mše svaté odpoledne je mše svatá v 15.30 hod. ve Staré Břeclavi. Po této mši svaté bude dušičková pobožnost na hřbitově. Půjdeme společně z kaple průvodem a sejdeme se u hlavního kříže. Na závěr budou pokropeny hroby svěcenou vodou a každý může jít ke hrobu svých blízkých. Pro ty kteří jsou v práci bude možnost ještě večerní mše svaté v 18.00 hod. v kostele sv. Václava na náměstí.
na první pátek v měsíci, tj.: 2. listopadu NEBUDE eucharistická adorace, bude místo ní dušičková pobožnost na hřbitově ve St. Břeclavi!

Odpustky pro duše v očistci:
Dekret Apoštolské Penitenciárie k odpustkům při návštěvě hřbitova

– dle sdělení sekretariátu ČBK vydala Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11, při splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Dovolení je dáno na dobu 7 let.
– 1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a vyznání víry.
– od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]