Pořad bohoslužeb od 4. 11. do 11. 11. 2018 – 45. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 4. 11. do 11. 11. 2018 – 45. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
3. 11.
sv.Martina de Porres, řeholníka   18.30 za + Ladislavu Hutařovou a nemocného
NE
4. 11.
31. neděle v mezidobí 7:45 za + rodiče a rodiny z obou stran a Artura
10:30 za + rodiče Antonína a Kateřinu Rebendových a zemřelé 2 děti
PO
5. 11.
Pondělí 31. týdne v mezidobí   18.00  za Františka Riebauera 
ÚT
6. 11.
Úterý 31. týdne v mezidobí     mše svatá nebude 
ST
7. 11.
Středa 31. týdne v mezidobí     
18.00 za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze
ČT
8. 11.
Čtvrtek 31. týdne v mezidobí  –.– mše svatá v Břeclavi není !
  9.00 mše sv. v Moravské Nové Vsi rekolekce kněží

9. 11.
Svátek Posvěcení lateránské baziliky  18.00  za farní společenství
SO
10. 11.
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve  18.30  za + Jakuba Sýkoru 
NE
11. 11.
32. neděle v mezidobí 7.45 mše sv.
za . . . 
9.00 Stará Břeclav za + Zdeňku a Bohumila Viktorinových a oboje rodiče
 10.30 za + Karla Gajdoše a rodinu Gajdošovou 

Příležitostná oznámení v neděli 4. listopadu 2018:

⇒ ve čtvrtek je kněžská rekolekce v Moravské Nové Vsi, začínáme mší svatou v 9.00 hod. a pak pokračuje program na faře

⇒ v sobotu v 11.00 hod. udílení svátosti křtu

⇒ 11. 11. 2018 si připomeneme 100 let od konce 1. světové války. Bylo to přesně v 11 hod 11. 11. 1918.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]