Pořad bohoslužeb od 2. 12. do 9. 12. 2018 – 49. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 2. 12. do 9. 12. 2018 – 49. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
1. 12.
Sobota 34. týdne v mezidobí   18.30  za + Barboru Uhrovu, manžela, dceru a vnuka  
NE
2. 12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + rodiče Martina a Boženu Pafkovičovi
10:30 za + Tomáše Ručku při 10. výročí úmrtí 
PO
3. 12.
Památka sv. Františka Xaverského, kněze  6.45  roráty – mše sv. za farní společenství 
18.00 za nemocnou osobu 
ÚT
4. 12.
Úterý po 1. neděli adventní  6.45  roráty – mše sv. za . . .
ST
5. 12.
Středa po 1. neděli adventní  18.00 na úmysl dárce  
ČT
6. 12.
Památka sv. Mikuláše, biskupa  7:45 za farní společenství
9.00 mše svatá pro maminky na mateřské dovolené  – za farní společenství  

7. 12.
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve  8.00 – 12.00  tichá ADORACE na první pátek v měsíci
18.00 mše sv.
za . . . 
SO
8. 12.
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU – doporučený svátek  7.45  mše sv. za . . . 
18.30 za Františku Žůrkovou, manžela a syna Vladimíra 
NE
9. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + maminku Annu Frohlichovou 
10:30 za Ing. Stanislava Hraběte při 10. výročí úmrtí 

Příležitostná oznámení v neděli 2. prosince 2018:

⇒ na první pátek v měsíci se vystaví v 8.00 hod. Nejsvětější svátost Oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 12.00 hod.

⇒ V době adventní budeme mít v pondělí a v úterý ráno RORÁTY, tedy rorátní mši svatou v 6.45 hod.

⇒ v sobotu 8. 12. bude misijní klubíčko pro děvčata a mikulášská nadílka bude letos v neděli 9.12. ihned po dětské mši svaté. Na Mikuláše můžete přispět do pokladničky na stolečku.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]