Pořad bohoslužeb od 14. 10. do 21. 10. 2018 – 42. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 14. 10. do 21. 10. 2018 – 42. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
13. 10.
Sobota 27. týdne v mezidobí 18.30  za + Miroslava Kopřivu, manželku a rodiče  
NE
14. 10.
28. neděle v mezidobí 7:45 za + Elišku Rusínovou a rodiče 
10:30 na poděkování za přijaté dary 
PO
15. 10.
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve   
18.00 za pana Josefa Tučka a rodinu Tučkovou a Rebendovou 
ÚT
16. 10.
sv. Hedviky nebo sv. Markéty Marie Alacoquve, panny   mše svatá nebude 
ST
17. 10.
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka   
18.00 za + P. Ondřeje Damborského 
ČT
18. 10.
Svátek sv. Lukáše, evangelisty  7.45 mše sv.
za . . .

19. 10.
sv. Jana de Brébueuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků    
18.00 za + Vladimíra Zháněla, rodiče a duše v očistci
SO
20. 10.
Sobota 28. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie   13.00 svatba Milan Polák a Nataša Gregoričková
18.30 mše sv.
za + osobu
NE
21. 10.
29. neděle v mezidobí – den modliteb za misie 7:45 na úmysl dárce (pí F)
10:30 za Františka Láníčka a rodiče z obou stran 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 14. října 2018:

⇒ v tomto týdnu je O. Chyba na exerciciích, prosí o memento v modlitbě

⇒ v neděli 21. 10. 2018 a v předvečer 20. 10. se uskuteční v rámci Misijní neděle ve všech kostelích naší diecéze sbírka na misie.

⇒ Děvčata z misijního klubka zvou k výrobě misijního cukroví před misijní nedělí. Podrobnosti máte na plakátku ve vývěsce kostela.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]