Pořad bohoslužeb od 7. 10. do 14. 10. 2018 – 41. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 7. 10. do 14. 10. 2018 – 41. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
6. 10.
Sobota 26. týdne v mezidobí   18.30  na poděkování za 80 let života a prosba o pomoc a ochranu  
NE
7. 10.
27. neděle v mezidobí 7:45 poděkování za dožitých 80. let 
10:30 za zemřelé rodiče Stanzlovy a Konečných 
PO
8. 10.
Pondělí 27. týdne v mezidobí    otec J. Chyba je na studijním pobytu 
18.00 za + a živé členy živého růžence 
ÚT
9. 10.
sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků nebo sv. Jana Leonardiho, kněze    mše svatá nebude duchovní
 
ST
10. 10.
Středa 27. týdne v mezidobí     
18.00 za živou a zemřelou rodinu Darmovzalovu a Kainarovu 
ČT
11. 10.
Čtvrtek 27. týdne v mezidobí nebo sv. Jana XXIII., papeže –.– mše sv. v Břeclavi není! 
9.00 rekolekční mše svatá v Podivíně za farní společenství

12. 10.
Pátek 27. týdne v mezidobí nebo sv. Radima, biskupa    otec J. Chyba je na studijním pobytu 
18.00 za + Marii Chlubnovu 
SO
13. 10.
Sobota 27. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie     
18.30 za + Miroslava Kopřivu, manželku a rodiče 
NE
14. 10.
28. neděle v mezidobí 7:45 za + Elišku Rusínovou a rodiče 
10:30 na poděkování za přijaté dary 

Příležitostná oznámení v neděli 7. října 2018:

⇒ v neděli 23. 9. 2018 byla sbírka do fondu PULS. Vynesla 32 300,- Kč, (loni 30 300,- Kč). Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

⇒ poděkování patří také všem, kteří přispěli k slavnostnímu rázu hodové bohoslužby minulou neděli, chrámovému sboru, ženám a mužům, kteří se podíleli na úklidu a také našim ministrantům.

⇒ ve čtvrtek 11. 10. 2018 mají kněží našeho děkanství setkání – rekolekci. Začínáme v 9.00 hod. mší svatou v Podivíně. Ranní mše svatá v Břeclavi nebude!

⇒ v sobotu 13. 10. v 16.30 hod. budou mít ministrantskou schůzku všichni naši ministranti. Po schůzce jsou zvaní ministrovat při večerní mši svaté.

⇒ Světový den misií – Misijní neděle 2018
Světový den misií se na celém světě slaví jako den modlitby a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa.
„Během oslavy loňského Světového dne misií papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, kterému dal téma: „Pokřtěni a posláni.“
Od října 2018 začínáme roční přípravu na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, který vyhlásil papež František. Téma měsíce: Poslání vyplývající ze křtu.
Před Misijní nedělí v sobotu 20. 10. od 16.00 hod. možnost se zapojit společně s dětmi z našeho Misijního klubka na přípravu k prožití této neděle. Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. Jak? Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí. A heslo je: „Děti pomáhají dětem.“ Materiál pro Misijní klubka zde!

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]