Pořad bohoslužeb od 30. 9. do 7. 10. 2018 – 40. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 30. 9. do 7. 10. 2018 – 40. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
29. 9.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela    od 18.00 se zpovídá  
18.30 za rodiče Rýdlovy a sourozence 
NE
30. 9.
26. neděle v mezidobí 7:45 za celou živou a + rodinu Stigtcovu 
10:30 za + Annu Soldánovu a Konečnou Ludmilu 
PO
1. 10.
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve    od 8.30 hod. porada děkanů v Brně
18.00 za + Milana Hamrlu, syna a rodiče a rodiče Bláhovy
ÚT
2. 10.
Památka svatých andělů strážných    mše svatá nebude v Brně jsou TRIENÁLKY
ST
3. 10.
Středa 26. týdne v mezidobí     
18.00 na poděkování Bohu za dožitých 90 let a strýce 59 let 
ČT
4. 10.
Památka sv. Františka z Assisi  7:45 mše svatá
za …
9.00  mše svatá pro maminky na mateřské dovolené  – za farní společenství

5. 10.
Pátek 26. týdne v mezidobí  – první pátek v měsíci   8.00 – 12.00 hod. ADORACE 
18.00 mše sv.
za … 
SO
6. 10.
Sobota 26. týdne v mezidobí   18.30  na poděkování za 80 let života a prosba o pomoc a ochranu  
NE
7. 10.
27. neděle v mezidobí 7:45 poděkování za dožitých 80. let 
10:30 za zemřelé rodiče Stanzlovy a Konečných 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 30. září 2018:

⇒ minulou neděli byla sbírka do fondu PULS. Vynesla …………,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

⇒ v pondělí začíná měsíc říjen zasvěcený sv. růženci. V rodině, kde se modlí společně růženec, cítí zvlášť blízkost a ochranu společné nebeské matky, Panny Marie. A rodina, která se modlí společně, také drží pohromadě. Právě růženec v měsíci říjnu k tomu dává zvláštní příležitost.

⇒ ve čtvrtek (pozor změna ne ve středu) 4. října v 9.00 hod. bude mše svatá pro maminky na mateřské dovolené. Po mši svaté možnost krátké besedy.

⇒ první pátek v měsíci – výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní od 8.00 hod. do 12.00 hod. Prosíme zapište se na rozpis vzadu u vchodu do kostela. Děkujeme.

⇒ v neděli 7. října 2018 v 11.00 hod. Lednice – mše sv. při příležitosti 160. výročí posvěcení.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]