Pořad bohoslužeb od 6. 1. do 13. 1. 2019 – 2. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 6. 1. do 13. 1. 2019 – 2. týden (aktualizováno 4.1.)

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
5. 1.
Sobota po oktávu Narození Páně 18.30 za + rodiče Františka a Ludmilu Barančicovy 
NE
6. 1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 7:45 za + Annu Škrobáčkovu
10:30 za rodinu Smyčkovu a Niklovu
PO
7. 1.
Úterý po Zjevení Páně nebo sv. Rajmunda z Penafortu   18.00 mše sv.
za . . . 
ÚT
8. 1.
Úterý po Zjevení Páně    mše svatá nebude 
   
ST
9. 1.
Středa po Zjevení Páně  13.30 pohřeb se mší sv. St. Břeclav 
18.00 na poděkování za 80 let života a za ochranu Boží a P. Marie
ČT
10. 1.
Čtvrtek po Zjevení Páně  9:00 rekolekce kněží – za farní společenství
17.30 Adorace 

11. 1.
Pátek po Zjevení Páně  18.00 mše sv.
za . . .  
SO
12. 1.
Sobota po Zjevení Páně  18.30 za + paní Anežku Steinerovu
NE
13. 1.
Svátek KŘTU PÁNĚ 7:45 mše sv.
za . . .  
10:30 na poděkování za 50 let života 

Příležitostná oznámení v neděli 6. ledna 2018:

⇒ ve čtvrtek v 9.00 bude rekolekční mše svatá,  kněží pak budou pokračovat v suterénu kostela.

⇒ ve čtvrtek v 17.30 bude pravidelná měsíční adorace.

⇒ Doplnění statistiky z 31. 12. 2018: ve farnosti bylo v minulém roce uzavřeno 5 manželství, uděleno 34 křtů a 22 pohřbů.

⇒ Římskokatolická farnost Poštorná nás zve na poutní zájezd do Fátimi – Lisobonu a Porta v termínu 16. – 22. 9. 2019. Podrobnosti máte na vývěsce kostela.

POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ

Milé sestry a bratři,
jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství.
Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky.
Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry.
Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství a splňujete požadované předpoklady, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2019/2020 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 25. března 2019.

Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.

Váš biskup Vojtěch

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]