Pořad bohoslužeb od 13. 1. do 20. 1. 2019 – 3. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 13. 1. do 20. 1. 2019 – 3. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
12. 1.
Sobota po Zjevení Páně  18.30 za + pí Anežku Steinerovu
NE
13. 1.
Svátek KŘTU PÁNĚ 7:45 mše sv.
za . . .  
10:30 na poděkování za 50 let života 
 
PO
14. 1.
Pondělí 1. týdne v mezidobí     
18.00 mše sv.
za . . . 
ÚT
15. 1.
Úterý 1. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
16. 1.
Středa 1. týdne v mezidobí     
18.00 mše sv.
za . . .  
ČT
17. 1.
Památka sv. Antonína, opata  7:45 mše za . . .
9.00 mše svatá pro maminky na mateřské – za farní společenství

18. 1.
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů     
18.00  
SO
19. 1.
Sobota 1. týdne v mezidobí      
18.30 mše za . . . 
NE
20. 1.
2. neděle v mezidobí 7:45 za + Terezku Petrůskovu 
10:30 za + Františka Láníčka 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 13. ledna 2018:

⇒ na kostelní vývěsce pozvánka z farnosti Poštorná na poutní zájezd do Fátimy je na vývěsce kostela. Termín: 16.09. 22.09.2019.

⇒ týden modliteb za jednotu křesťanů proběhne ve dnech 18. – 25. 1. 2019. Ústřední myšlenkou textů určených pro tento týden je slovo z Písma: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20). Text je k dispozici ke stažení na stránkách https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/181227texty-pro-tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu-2019

  • – dnes po modlitbě před spaním končí doba vánoční – koledy, výzdoba, jesličky. Tam, kde jsou umístěny v postranní kapli mohou zůstat déle (např. do svátku Uvedení Páně do chrámu – 2. února). Mimo vánoční období se však u nich nekonají zvláštní pobožnosti
  • – začíná liturgické mezidobí: první čtení a responsoriální žalm se při mši berou z 1. ročního cyklu feriálního lekcionáře

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]