Pořad bohoslužeb od 30. 12. do 6. 1. 2019 – 1. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 30. 12. do 6. 1. 2019 – 1. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
29. 12.
Pátý den v oktávu Narození Páně 18.30 za + Marii a Jana Bačových a manžele Vrchotkových
NE
30. 12.
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 7:45 za + Ludmilu a Jakuba Černé a Martina Barančice
10:30 mše sv.
za . . . 
PO
31. 12.
večer mešní formulář „Na začátku občankého roku“  16.00  za + rodiče Viktorinovy 
16.40 Adorace
ÚT
1. 1.
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE – zasvěcený svátek 7.45 za + rodinu Hudečkovu a syna Milana Zálešáka 
10.30 za + Antonína a Albínu Gallovy 
ST
2. 1.
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů 18.00 mše sv.
za . . . 
ČT
3. 1.
Čtvrtek po oktávu Narození Páně  7:45 za farní společenství

4. 1.
Pátek po oktávu Narození Páně  18.00 za + a živou rodinu Gajdovu a Bartošovu 
SO
5. 1.
Sobota po oktávu Narození Páně    
18.30 za + rodiče Františka a Ludmilu Barančicovy
NE
6. 1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 7:45 za + Annu Škrobáčkovu
10:30 za + a živou rodinu Smyčkovu a Niklovu

Příležitostná oznámení v neděli 30. prosince 2018:

⇒ na závěr roku v pondělí 31. 12. 2018 bude na poděkování za uplynulý rok v kostele hned po mši svaté v 16.00 hod. adorace a TE DEUM.

Malé připomenutí některých aktivit a hospodaření v naší farnosti za minulý rok k 31. 12. 2018.

Ve farnosti bylo v minulém roce . . . . křtů, . . . . sňatků a . . . . . pohřbů.

Odeslané sbírky na biskupství v roce 2018

25. 02. 2018 sbírka haléř sv. Petra 27 300,- Kč
30. 03. 2018 sbírka na Boží Hrob v Jeruzalémě 3 100,- Kč
15. 04. 2018 sbírka na repatriaci vyhlášená sv. Otcem 45 200,- Kč
20. 05. 2018 sbírka na charitativní účely 23 100,- Kč
24. 06. 2018 sbírka na bohoslovce 34 150,- Kč
23. 09. 2018 sbírka na podporu kněží a pastorace… (PULS) 32 300,- Kč
21. 10. 2018 sbírka na misie 35 600,- Kč
18. 11. 2018 sbírka na den Bible 12 400,- Kč

Adopce na dálku®

     Od roku 1993 pomohl program Adopce na dálku® organizovaný Arcidiecézní charitou Praha více než 30 tisícům nejchudších dětí. Podpora zahrnuje financování nákladů na vzdělávání (školné na základních, středních či vyšších školách, školní pomůcky, školní uniforma, v případě potřeby pobyt na internátu, doučování), mimoškolní aktivity a zdravotní péči. Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli.
     V naší farnosti jsme v uplynulém roce pro děti adoptované na dálku odeslali 56 000,- Kč, (500,- Kč měsíčně pro jedno dítě). Do této darované částky byl vložen také výtěžek z farního plesu.

     V naší farnosti pracuje také Misijní klubko č. 100236 – Nadšených mladých misionářů je v naší zemi již přes 2300 ve více jak 190 Misijních klubkách, která jsou rozesetá po celé republice. Snaží se aktivně pomáhat dětem v misijních zemích a s pomocí svých vedoucích se zapojují do různých tvořivých aktivit ve svém okolí. O výtěžcích jste průběžně informováni.
Podíleli jsme se i na materiální sbírce „Batůžkového projektu“ s Mary’s Meals. 
Je to nádherný způsob, jak se mohou do pomoci Mary’s Meals zapojovat celé školy s jejich školáky a zprostředkovaně i celé rodiny těch školáků. V kostce lze ‚Batůžkový projekt‘ shrnout takto: školáci v dárcovských zemích připravují pro své kamarády v tisíce kilometrů vzdálených školách školní aktovky (batůžky) se školními pomůckami. Mary’s Meals zkompletované batůžky shromažďuje a zajišťuje jejich transport do cílových škol.

⇒ Fond PULS
     Cílem fondu není jenom získávání hmotných prostředků pro zajištění života diecéze, ale budování velké rodiny malých dárců, kterým na diecézi záleží a proto se za ni také modlí a podílí se aktivně na jejím životě. I v naší farnosti se někteří z Vás rozhodli pravidelně podporovat kněze, farnosti a život v brněnské diecézi a stali se DONÁTORY.
     Mgr. Kafka informoval na posledním setkání děkanů s otcem biskupem (listopad 2018) o aktuálním stavu statistiky fondu. Po výzvě otce biskupa Vojtěcha (před sbírkou 23. 9.) přibylo cca 500 nových dárců. Cca 100 farností je již schopno pokrýt příspěvek pomocí sbírky a darů donátorů. Potvrzení o darech budou rozesílána v lednu. Z jeho strany také zazněla žádost o zajištění kontaktních osob tam, kde jsou ve farnosti alespoň tři donátoři. Naší farnosti byl pro letošní rok 2018 vyměřen příspěvek do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze 151 521,- Kč, Dary donátorů z naší farnosti k 31. 10. 2018 činili 14 536,- Kč a sbírka 23. 9. 2018 na podporu fondu činila u nás 32 300,- Kč. Po odečtení obou částek jsme z farního účtu letos přispěli bankovním převodem částkou 105 685,- Kč. Děkujeme všem, kdo jste se již stali registrovanými Donátory a tak pomáháte nejen diecézi, ale i naší farnosti.

⇒ Vyúčtování topení v kostele – přehled spotřeby v MWh a výše platby – dle fakturace

Období Spotřeba ve VT Spotřeba v NT Platba Vybralo se!
prosinec 2015 6,505 18 109,- Kč bez DPH
leden 2016 10,651 26 844,- Kč bez DPH
únor 2016 5,501 15 661,- Kč bez DPH
od června 2016 jsme u e-onu
 listopad 2016
prosinec 2016
leden 2017
únor 2017
 březen 2017
duben 2017
květen 2017
červen 2017
červenec 2017
srpen 2017 0,028 0,289 5394,- Kč běžně v ne
září 2017 0,042 0,358 5557,- Kč běžně v ne
říjen 2017 0,054 2,313 9193,- Kč běžně v ne
listopad 2017 0,077 8,651 20 945,- Kč běžně v ne
prosinec 2017 0,101 10,982 25 202,- Kč běžně v ne
leden 2018 0.129 12,206 25 976,- Kč 33 700,- Kč
únor 2018 0,075 14,761 29 085,- Kč 25 300,- Kč
březen 2018 0,092 13,719 27 808,- Kč 15 500,- Kč
duben 2018 0,072 0,954 6 936,- Kč běžně v ne
květen 2018 0,047 0,339 5 740,- Kč běžně v ne
červen 2018 0,026 0,253 5 533,- Kč běžně v ne
červenec 2018 0,029 0,262 5 556,- Kč běžně v ne
srpen 2018 0,028 0,237 5 508,- Kč běžně v ne
září 2018 0,044 0,471 5 978,- Kč běžně v ne
říjen 2018 0,043  1,301 7 512,- Kč běžně v ne
listopad 2018 0,040 4,933 14 230,- Kč běžně v ne
prosinec 2018 0,112 16,129 30 861,- Kč běžně v ne
leden 2019 0,093 18,683 29028,- Kč běžně v ne
únor 2019 0,099 12,601 22914,- Kč běžně v ne
březen 2019 0,095 4,773 13023,- Kč běžně v ne

V uplynulém roce proběhly také malé opravy a nutná údržba: oprava obkladaček zduřelé stěny na záchodě pro ženy, obroušení dlažby a repasování 2 křídla vstupní mříže, aby ho bylo bez násilí možno otvírat a na dalších dveřích byli vyměněny panty či seřízeny a obroušeny tak, aby je bylo možné bez obtíží celé otvírat a zavírat. Opraveny poškozené zásuvky 220V a vyměněny vypálené topné spirály v kotli (ošetřeno sponzorským darem). Někteří z vás jste se zapojili v práci pro kostel a to zcela zdarma, upřímné Pán Bůh zaplať za váš čas a pomoc. Na obkládání byla zjednána firma a uhrazena faktura 1271,- Kč.
Dále splaceny dlužné částky za opravy na faře v roce 2017 při nastěhování nového faráře a děkana – sanita 122 958,- Kč a el. instalace 28 604,- Kč.

⇒ Příští rok nás čeká oprava dlažby na kůru, montáž tepelného čerpadla a další nutná údržba v kostele i na faře.

     Celkové hospodaření farnosti bude k dispozici po uzávěrce účetnictví během měsíce února 2019. Kdo by měl zájem, může nahlédnout do podrobného vyúčtování. Na účtě k dnešnímu dni máme 153 197,05 Kč, na pokladně hotovost z dnešní nedělní sbírky, která není ještě spočítána.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]