Pořad bohoslužeb od 16. 12. do 23. 12. 2018 – 51. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 16. 12. do 23. 12. 2018 – 51. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
15. 12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 18.30  za …   
NE
16. 12
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + Vladimíra Kainara a dvoje rodiče 
10:30 za + rodiče Uherkovy a Rostislava Veleckého 
PO
17. 12.
Pondělí před Štědrým dnem  6.45  roráty – mše sv. za . . . 
15.30 – 18.00 příležitost k vánoční svátosti smíření – přijede 7 cizích zpovědníků
18.00 na úmysl dárce (pí Sm) 
ÚT
18. 12.
Úterý před Štědrým dnem  6.45  roráty – mše sv. za . . .
ST
19. 12.
Středa před Štědrým dnem   18.00 za požehnání pro bezdětné manžele (4)  
ČT
20. 12.
Čtvrtek před Štědrým dnem  7:45 za + Ing. Milana Čecha

21. 12.
Pátek před Štědrým dnem  15.30 – 18.00  příležitost k vánoční svátosti smíření – přijedou jen 4 cizí zpovědníci 
18.00 za . . . 
SO
22. 12.
Sobota před Štědrým dnem  18.30  mše sv. za . . .  
NE
23. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 na poděkování za přijatá dobrodiní 
10:30 za + Jana a Jiřinu Chovancovy 

Příležitostná oznámení v neděli 16. prosince 2018:

⇒ duchovní správa děkuje všem, kdo se podíleli na generálním úklidu kostela před vánočními svátky

⇒ v pondělí bude zpovídat 7 cizích zpovědníků a v pátek jen asi 4. Využijte proto příležitosti ke svátosti smíření v pondělí. Páteční termín nechte pro ty, kteří v pondělí nemohou třeba kvůli pracovním povinnostem.

⇒ Betlémské světlo si můžete vzít do svých domovů příští neděli.

Jak uvádí tematický web www.betlemskesvetlo.cz: „V letošním roce se chystá již třicátá cesta skautů s Betlémským světlem. K této příležitosti se neuskuteční předávání světla ve Vídni, ale v Linci, kde celá novodobá tradice začala. Slavnostní ekumenická bohoslužba letos proběhne v sobotu 15. prosince 2018 v linecké katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie (Mariendom).

Betlémské světlo budeme s pomocí skautských kurýrů rozvážet vlaky po České republice v neděli 16. prosince. Heslo německých skautů pro letošek zní „Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní společnost“ a odkazuje na klíčovou myšlenku zakladatele skautingu lorda Roberta Baden-Powella. Betlémské světlo v tomto může pomoci jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy.“

Příležitost k předvánoční svátosti smíření ADVENT 2018

 

  Den Čas Místo
17. 12. Pondělí 15.30 – 18.00 Břeclav – 7 cizích zpovědníků
19. 12. Středa 17.00 – 17.30 Ladná
19. 12. Středa 17.45 – 18.45 Poštorná
21. 12. Pátek 15.30 – 18.00 Břeclav – 4 cizí zpovědníci
19. 12. Středa 16.00 – 17.00 Podivín
20. 12. Čtvrtek 16.00 – 18.10 Lanžhot
23. 12. Neděle 16.00 – 17.00 Tvrdonice
22. 12. Sobota 13.30 – 14.30 Hrušky
22. 12. Sobota 14.45 – 16.15 Moravská Nová Ves
23. 12. Neděle 14.00 – 15.00 Týnec
16. 12. Neděle 15.00 – 17.00 Moravský Žižkov
17. 12. Pondělí 16.00 – 18.00 Velké Bílovice

⇒ V pondělí bude zpovídat 7 cizích zpovědníků a v pátek jen asi 4. Využijte proto příležitosti ke svátosti smíření v pondělí. Páteční termín nechte pro ty, kdy jsou v práci a nemohou v pondělí. 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]