Pořad bohoslužeb od 9. 12. do 16. 12. 2018 – 50. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 9. 12. do 16. 12. 2018 – 50. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
8. 12.
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU –
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
7.45  mše sv. za . . . 
18.30 za Františku Žůrkovou, manžela a syna Vladimíra 
NE
9. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + maminku Annu Frohlichovou  
10:30 za Ing. Stanislava Hraběte při 10. výročí úmrtí
PO
10. 12.
Pondělí po 2. neděli adventní   6.45 roráty – mše sv. za . . . 
18.00 mše sv. za … 
ÚT
11. 12.
Úterý po 2. neděli adventní, sv. Damasa I., papeže  6.45  roráty – mše sv. za . . .
ST
12. 12.
Středa po 2. neděli adventní, Panny Marie Gaudalupské     
18.00 za + rodinu Hálovu a Pergerovu 
ČT
13. 12.
Památka sv. Lucie, panny a mučednice  –.– mše svatá v Břeclavi není ! 9.00 mše sv. ve Velkých Bílovicích rekolekce kněží – za farní společenství
17.30 ! animovaná ADORACE

14. 12.
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve  18.00  mše sv. za …   
SO
15. 12.
Sobota po 2. neděli adventní     
18.30 mše sv.
za …  
NE
16. 12
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 za + Vladimíra Kainara a dvoje rodiče 
10:30 za + rodiče Uherkovy a Rostislava Veleckého 

Příležitostná oznámení v neděli 9. prosince 2018:

⇒ v době adventní budeme mít v pondělí a v úterý ráno RORÁTY, tedy rorátní mši svatou v 6.45 hod.

⇒ v úterý 11. 12. po rorátech bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní asi na půl hodiny a bude příležitost ke svaté zpovědi. Ve středu bude taktéž duchovní otec Josef Chyba zpovídat od 17.15 hod. Taktéž bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Rozpis příležitostí ke svátosti smíření před svátky máte již na vývěsce kostela.

⇒ ve čtvrtek bude setkání kněží z děkanství, začínáme v 9.00 hod. mší svatou ve Velkých Bílovicích

⇒ ve čtvrtek v 17.30 hod. bude hodinová animovaná adorace – modlíme se za rodiny naší farnosti, za dar dobře prožít v rodinách dobu adventní

⇒ v sobotu 15. 12. 2018 od 8.00 hod. bude předvánoční generální úklid kostela. Zveme i ty, kteří nechodívají během roku a chtěli by nám pomoci. Je to kostel nás všech. Čím víc nás bude, tím dříve skončíme. Děkujeme!

Příležitost k předvánoční svátosti smíření ADVENT 2018

 

  Den Čas Místo
17. 12. Pondělí 15.30 – 18.00 Břeclav
19. 12. Středa 17.00 – 17.30 Ladná
19. 12. Středa 17.45 – 18.45 Poštorná
21. 12. Pátek 15.30 – 18.00 Břeclav
19. 12. Středa 16.00 – 17.00 Podivín
20. 12. Čtvrtek 16.00 – 18.10 Lanžhot
23. 12. Neděle 16.00 – 17.00 Tvrdonice
22. 12. Sobota 13.30 – 14.30 Hrušky
22. 12. Sobota 14.45 – 16.15 Moravská Nová Ves
23. 12. Neděle 14.00 – 15.00 Týnec
16. 12. Neděle 15.00 – 17.00 Moravský Žižkov
17. 12. Pondělí 16.00 – 18.00 Velké Bílovice

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]