Pořad bohoslužeb od 23. 12. do 30. 12. 2018 – 52. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 23. 12. do 30. 12. 2018 – 52. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
22. 12.
Sobota před Štědrým dnem  18.30  mše sv. za . . .  
NE
23. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 7:45 na poděkování za přijatá dobrodiní 
10:30 za + Jana a Jiřinu Chovancovy 
PO
24. 12.
ŠTĚDRÝ DEN
Vigilie Slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ 
16.00 mše za
. . . 
22.00 za rodinu Rebendovu a Tučkovu  
ÚT
25. 12.
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ –  zasvěcený svátek  7.45  za + syna Milana Zálešáka
10.30  mše za
. . . 
ST
26. 12.
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka  7.45  mše za
. . . 
10.30 za + Boženu a Miroslava Loučkovy 
ČT
27. 12.
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty   7:45 za farní společenství
   

28. 12.
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků      
18.00 za + Františka Pajchla, manželku a syna   
SO
29. 12.
Pátý den v oktávu Narození Páně   18.30 za + Marii a Jana Bačových a manžele Vrchotkových
NE
30. 12.
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 7:45 za + Ludmila a Jakuba Černé a Martina Barančice
10:30 mše za
. . . 

Příležitostná oznámení v neděli 23. prosince 2018:

pozvání pro děti a mládež na DCŽM Mamre Osová Bítýška. Kdy:? Silvestr na Mamre 29. 12. – 2. 1. Co:? Uzavřít starý rok a začít nový s Bohem, zakusit velké a živé společenství, nejen duchovní program, ale i zábavu. Ples mládeže se uskuteční 18. 1. 2019 v sále Milosrdných bratří na ulici Vídeňská v Brně. Bližší informace dostanete v lednu. Zve: Diecézní centrum mládeže

⇒ Na misijním jarmarku se vydělalo minulou neděli celkem 7 800,- Kč. 6 700,- Kč je určeno na Papežské misijní dílo dětí, 1 100,- na fond pro chudé děti hnutí Focoláre (za prodej „Ježíšků“). Děkujeme všem, kteří se zapojili na podporu misií společně s misijním klubíčkem.

⇒ Výběrové řízení – pracovní místa
Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice
– asistent(ka) stavebního oddělení s pracovištěm v Brně
technik stavebních investic pro Znojemsko a Břeclavsko
Na vývěsce máte plakátek s podrobnými informacemi o pracovní náplni a požadavcích na uchazeče příp. předejte informaci vhodným zájemcům.

⇒ Ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) je možno obdržet na instalaci tepelného čerpadla významnou dotaci. Tepelné čerpadlo jednak přispěje životnímu prostředí tím, že se sníží spotřeba elektrické energie asi o 60 až 70% a s tím související emise CO2, vznikající při výrobě elektrické energie, což je celospolečenský zájem. Současně se sníží náklady na vytápění kostela sv. Václava v Břeclavi, což je zase náš zájem. Odhadem, to může dělat finanční úsporu 60 až 70.tis. Kč ročně. To je zvlášť důležité v době, kdy cena elektrické energie a plynu se mají od příštího roku zvýšit „zatím“ asi o 10%. Prosíme, aby se u duchovního otec přihlásili ti, kdo mají nějakou zkušenost s psaním žádostí tohoto typu a mají časovou rezervu pro administrací takovéto žádosti, aby bylo možno co nejdříve o tyto finanční prostředky zažádat. Čím dřív se bude topit tepelným čerpadlem, tím dřív se začne šetřit. Děkujeme.

⇒ Kdo by měl zájem o pěkný dárek, vyšel nový Katolický katechismus pro děti a rodiče – YOUCAT. Přijďte po mše sv. do zákristie.

⇒ prosíme o několik ochotných farníků (mládež i dospělí) pro službu na Boží hod vánoční a Štěpána odpoledne, aby mohl zůstat otevřený kostel a lidé se mohli odpoledne stavit i u Betléma! Prosíme přihlaste si v zákristii.

⇒ prosíme nešlapte na dlažbu na kůru z levé strany varhan, je zduřelá a hrozí její poškození! ⇒ u východu z kostela si můžete rozebrat zdarma časopis Milujte se a další. Vše je zdarma!

⇒ Informace k fondu PULS

Mgr. Kafka informoval na posledním setkání děkanů s otcem biskupem (listopad 2018) o aktuálním stavu statistiky fondu. Po výzvě otce biskupa Vojtěcha (před sbírkou 23. 9.) přibylo cca 500 nových dárců. Cca 100 farností je již schopno pokrýt příspěvek pomocí sbírky a darů donátorů. Potvrzení o darech budou rozesílána v lednu. Z jeho strany také zazněla žádost o zajištění kontaktních osob tam, kde jsou ve farnosti alespoň tři donátoři. Naší farnosti byl pro letošní rok 2018 vyměřen příspěvek do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze 151 521,- Kč, Dary donátůrů k 31. 10. 2018 činili 14 536,- Kč a sbírka 23. 9. 2018 na podporu fondu činila u nás 32 300,- Kč. Po odečtení obou částek jsme z farního účtu letos přispěli částkou 105 685,- Kč. Děkujeme všem, kdo jste se již stali registrovanými Donátory a tak pomáháte nejen diecézi, ale i naší farnosti.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]