Pořad bohoslužeb od 1. 7. do 8. 7. 2018 – 27. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 1. 7. do 8. 7. 2018 – 27. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
30. 6.
Sobota 12. týdne v mezidobí   18.30 mše sv.
za . . . 
NE
1. 7.
13. neděle v mezidobí 7:45 za + rodinu Huňařovu a Ovískovu 
10:30 za + rodiny Horáčkovu a Krásných 
PO
2. 7.
Pondělí 13. týdne v mezidobí     
18.00 mše sv.
za . . . 
ÚT
3. 7.
Svátek sv. Tomáše, apoštola    mše svatá nebude 
   
ST
4. 7.
Čtvrtek 13. týdne v mezidobí, nebo sv. Prokopa, opata  7.45  mše sv. za . . .
Adorační den farnosti – ROZPIS !!
18.00 mše sv.
za . . . 
ČT
5. 7.
Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy  7:45 za farní společenství MŠE SVATÁ BUDE V KAPLI U NÁDRAŽÍ
  pouť Mikulčice – Valy v 16.30

6. 7.
Pátek 13. týdne v mezidobí nebo sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice  18.00  mše sv.
za . . .  
svátostné požehnání na 1. pátek
SO
7. 7.
Sobota 13. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie   11.00  udílení svátosti křtu 
18.30 mše sv.
za . . . 
NE
8. 7.
14. neděle v mezidobí 7:45 mše sv.
za . .  .
10:30 za + rodiče Annu a Jakuba Čapkových

 

Příležitostná oznámení v neděli 1. července 2018:

⇒ Dnešní sbírka je určena na bohoslovce. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

⇒ ve středu 4. 7. je v naší farnosti adorační den. Prosíme napište se na rozpis služeb vzadu na stolečku, aby kostel mohl zůstat celý den otevřen k modlitbě. Adorační den farnosti začneme ráno v 7.45 hod. mší svatou a zakončí společnou adoraci od 17.20 hod. se svátostným požehnáním v 17.50 hod a následně taktéž mší svatou v 18.00 hod. Během adorace bude příležitost ke svaté zpovědi ráno od 8.30 hod. do 9.00 hod. a večer od 16.50 hod do 17.15 hod.

⇒ Na první pátek 6. 7. adorace již nebude! Po večerní mši svaté bude jen svátostné požehnání na 1. pátek v měsíci.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]