Pořad bohoslužeb od 24. 6. do 1. 7. 2018 – 26. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 24. 6. do 1. 7. 2018 – 26. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
23. 6.
Sobota 11. týdne v mezidobí nebo památka Panny Marie    
18.30 mše sv.
za . . . 
NE
24. 6.
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 7:45 za + Boženu a Miroslava Loučkovy 
10:30 za Miladu a Josefa Lubalovy a syna Františka 
PO
25. 6.
Pondělí 12. týdne v mezidobí     
18.00 mše sv.
za . . . 
ÚT
26. 6.
Úterý 12. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
27. 6.
Středa 12. týdne v mezidobí nebo sv. Cyrila Alexandrijského    
18.00 mše sv.
za . . . 
ČT
28. 6.
Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 7:45 za farní společenství
   

29. 6.
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze    
18.00 za Marii Mrázkovou a syna Jendu 
SO
30. 6.
Sobota 12. týdne v mezidobí  13.30  svatební mše Martina Vránová a Róbert Takács  
18.30 mše sv.
za . . . 
NE
1. 7.
13. neděle v mezidobí 7:45 za + rodinu Huňařovu a Ovískovu 
10:30 za + rodiny Horáčkovu a Krásných 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 24. června 2018:

⇒ Příští neděli 1. 7.  bude sbírka na bohoslovce. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]