Pořad bohoslužeb od 8. 7. do 15. 7. 2018 – 28. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 8. 7. do 15. 7. 2018 – 28. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
7. 7.
Sobota 13. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie   11.00  udílení svátosti křtu 
18.30 mše sv.
za . . . 
NE
8. 7.
14. neděle v mezidobí 7:45 mše sv.
za . .  .
10:30 za + rodiče Annu a Jakuba Čapkových
PO
9. 7.
Pondělí 14. týdne v mezidobí nebo sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů    
18.00 mše sv.
za . . . 
ÚT
10. 7.
Úterý 14. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
11. 7.
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy     
18.00 mše sv.
za . . .  
ČT
12. 7.
Pátek 14. týdne v mezidobí  7:45 za farní společenství
   

13. 7.
Pátek 14. týdne v mezidobí nebo sv. Jindřicha     
18.00 mše sv.
za . . .  
SO
14. 7.
Sobota 14. týdne v mezidobí nebo bl. Hroznaty, mučedníka    
18.30 mše sv.
za . . .  
NE
15. 7.
15. neděle v mezidobí 7:45 za Antonína Ivančice 
10:30 na poděkování za 50 roků společného života
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 8. července 2018:

⇒ Sbírka na bohoslovce vynesla minulou neděli 34 150,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

⇒ v zákristii je možné si zadat úmysly na mše svaté již do konce roku 2018

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]