Pořad bohoslužeb od 5. 8. do 12. 8. 2018 – 32. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 5. 8. do 12. 8. 2018 – 32. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
4. 8.
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze  18.30 mše sv. za . . .
NE
5. 8.
18. neděle v mezidobí 7.45 za + Annu Petrjánošovou a rodinu Křížovu a Petrjánošovu
10.30 mše sv. za

PO
6. 8.
Svátek Proměnění Páně     
18.00 na poděkování za dar nového života – narození pravnučky Anety s prosbou o Boží ochranu a dar víry
ÚT
7. 8.
sv. Sixta II. papeže, a druhů, mučedníků   mše svatá nebude 
   
ST
8. 8.
Památka sv. Dominika, kněze     
18.00 na poděkování za dožití 60 let života
ČT
9. 8.
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy  7:45 mše svatá není – pohřeb pí Marcely Němečkové v Hradci Králové
   

10. 8.
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka     
18.00 za zemřelou Žofii Haráskovou
SO
11. 8.
Památka sv. Kláry, panny     
18.30 na poděkování za dar víry a za rodiče 
NE
12. 8.
19. neděle v mezidobí 7:45 za rodiče a bratra Majerovy a rodinu Altrichterovu 
10:30 za + Zdeňka Slámu a duše v očistci 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 5. srpna 2018:

⇒ …

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]