Pořad bohoslužeb od 12. 8. do 19. 8. 2018 – 33. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 12. 8. do 19. 8. 2018 – 33. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
11. 8.
Památka sv. Kláry, panny     
18.30 na poděkování za dar víry a za rodiče 
NE
12. 8.
19. neděle v mezidobí 7:45 za rodiče a bratra Majerovy a rodinu Altrichterovu 
10:30 za + Zdeňka Slámu a duše v očistci 
 
PO
13. 8.
sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků     
18.00 za spásu duše zemřelé 
ÚT
14. 8.
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka    mše svatá nebude 
   
ST
15. 8.
Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – doporučený svátek    v 10.00 hod. mše svatá pro poutníky 
18.00  
ČT
16. 8.
Čtvrtek 19. týdne v mezidobí nebo sv. Štěpána Uherského  7:45 za farní společenství v kapli na nádraží
   

17. 8.
Pátek 19. týdne v mezidobí    15.30 rozloučení s pí Evou Bérkovou – St. Břeclav 
18.00  
SO
18. 8.
Sobota 19. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie     
18.30 za + Evu Bérkovou – zádušní 
NE
19. 8.
20. neděle v mezidobí 7:45  
10:30 za + Kateřinu Lavičkovu, rodiče a duše v očistci 
asi v 16.00 mše sv. pro poutníky v kapli u nádraží  

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 12. srpna 2018:

⇒ vz

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]