Pořad bohoslužeb od 9. 9. do 16. 9. 2018 – 37. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 9. 9. do 16. 9. 2018 – 37. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
8. 9.
23. neděle v mezidobí  18.30  za + manžela Stanislava Valachoviče a rodiče z obou stran  
NE
9. 9.
23. neděle v mezidobí 7:45 za + manžela Jana Komárka a rodiče 
10:30 za rodiče Kyclovy a celou živou a + rodinu 
PO
10. 9.
Pondělí 23. týdne v mezidobí 18.00  na poděkování za kněžskou službu
ÚT
11. 9.
Úterý 23. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
ST
12. 9.
Středa 23. týdne v mezidobí nebo Jména Panny Marie  18.00  za + Jana Baránka 
18.45 setkání rodičů dětí navštěvující třetí třídu – v kostele
ČT
13. 9.
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve  mše zde není !  9.00 rekolekční mše svatá ve Valticích
  19.00 setkání ek. farní rady na faře

14. 9.
Svátek Povýšení svatého kříže     
18.00 za rodinu Hlavenkovu
SO
15. 9.
Památka Panny Marie Bolestné   18.30 za + Davida Akaye a celou rodinu  
NE
16. 9.
24. neděle v mezidobí 7:45 na poděkování Bohu za dožitých 66 let – mamince
10:30 za uzdravení, + manžela a rodiče z obou stran a všechny zemřelé sourozence

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 9. září 2018:

⇒ po mši svaté je zde v kostele je domluva s rodiči školáků 6. – 9. třída, ohledně výuky náboženství

⇒ přihlášky do náboženství i s rozvrhem máte vzadu na stolečku

⇒ příští neděli v 17.00 hod. při příležitosti posvěcení našeho kostela a při příležitosti patrocinia našeho kostela bude Večer chval. Je pozvaná skupina BRNOWORSHIP. Všichni farníci jsou srdečně zvání, zvláště mládež a manželské páry.

⇒ Na neděli 23. 9. 2018 (tedy za čtrnáct dní) vyhlašuje Otec biskup sbírku na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze. Vybraná částka bude použita jako splátka příspěvku do Diecézního fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.

⇒ Velký úklid před HODY bude v sobotu 22. 9. od 8.00 hod. Budeme rádi, když přijdete pomoci i vy, kteří nechodíváte pravidelně.

⇒ Otec biskup Vojtěch srdečně zve do Brna na Petrov všechny prvokomunikanty z brněnské diecéze, tj. děti, které ve školním roce 2017–18 poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 27. 9. 2018. Kromě duchovního programu budou pro děti připravena různá stanoviště a hry. Děti budou mít příležitost prohlédnout si také některá zajímavá místa na Petrově a v jeho blízkém okolí. Podrobnosti Vám budou na pozvánce pro loňské třeťáčky.

Výzva ke zvonění zvonů 21. září v 18 hodin

„Evropské zvony se rozezní 21.9. 2018 v 18 hod, na oslavu Mezinárodního dne míru“

Dne 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru. Tento den v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne akce „A zvony zvoní“, která má  za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet  zvonů jako symbolů míru.

Česká biskupská konference na svém 114. plenárním zasedání rozhodla o tom, že se církev k této akci připojí.

Prosíme tímto všechny duchovní správce, aby zajistili, aby se v pátek 21. září v době od 18 do 18:15 hodin rozezněly kostelní zvony jako připomínka Mezinárodního dne míru.

Organizátoři této akce připravili také webovou stránku https://sharingheritage.de/en/ringing-bells-across-europe/, kde je možné jednotlivá místa zaregistrovat. Následně budou tyto informace zaneseny na interaktivní google mapu. Prostřednictvím této stránky také bude možné sdílet fotografie a vide z průběhu akce.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]