Pořad bohoslužeb od 2. 9. do 9. 9. 2018 – 36. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 2. 9. do 9. 9. 2018 – 36. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
1. 9.
22. neděle v mezidobí    
18.30 za Karla Javůrka, rodiče Sárovy a sestru Slávku 
NE
2. 9.
22. neděle v mezidobí 7:45 (volný úmysl) za …
Týnec
10:45
za Boží požehnání pro školáky 
PO
3. 9.
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve     
18.00 za + rodiče Boženu a Václava Srholcovy 
ÚT
4. 9.
Úterý 22. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
ST
5. 9.
Středa 22. týdne v mezidobí 
18.00 za + Miladu Navaříkovu a živou rodinu 
ČT
6. 9.
Čtvrtek 22. týdne v mezidobí  7:45 za farní společenství budeme již ve farním kostele
17.30 – 18.30 Adorace na začátku školního roku 

7. 9.
Pátek 22. týdne v mezidobí – první pátek v měsíci: votivní mše je dnes dovolena i bez účasti lidu     7.00 – 12.00 hod. ADORACE
18.00 za + Dvořákovou Ladislavu, manžela Jaroslava Dolečka, rodiče Ištvánkovy a dva syny
SO
8. 9.
Svátek Narození Panny Marie     
18.30 za + manžela Stanislava Valachoviče a rodiče z obou stran 
NE
9. 9.
23. neděle v mezidobí 7:45 za + manžela Jana Komárka a rodiče 
10:30 za rodiče Kyclovy a celou živou a + rodinu 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 2. září 2018:

⇒ příští neděli 9. 9 a přespříští 16. 9. vždy po mši svaté v 10.30 hod., bude ve farním kostele sv. Václava v Břeclavi zápis dětí, které rodiče chtějí v letošním školním roce přihlásit k přípravě na první svaté přijímání. (Podmínkou je, že dítě navštěvovalo již dva roky výuku náboženství).

⇒ ve čtvrtek bude od 17.30 hod. do 18.30 hod. adorace. 

⇒ na první pátek v měsíci se vystaví ráno v 7.00 hod. Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Modlíme se za naše školáky. Prosíme napište se do rozpis, který je na stolečku u vchodu kostela. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 12.00 hod.

⇒ Otec biskup Vojtěch srdečně zve do Brna na Petrov všechny prvokomunikanty z brněnské diecéze, tj. děti, které ve školním roce 2017–18 poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 27. 9. 2018. Kromě duchovního programu budou pro děti připravena různá stanoviště a hry. Děti budou mít příležitost prohlédnout si také některá zajímavá místa na Petrově a v jeho blízkém okolí.
     Aktuální informace o progra­mu (bude trvat cca od 9:30 do 14:30 hodin), plakátek ke stažení a vytištění a přihlašovací formulář je k dispozici na webu Diecézního katechetického centra od 1. 9. 2018. Farnosti mohou své prvokomunikanty přihlašovat do 17. 9. 2018.

R. D. ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí Diecézního katechetického centra

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]