Pořad bohoslužeb od 19. 8. do 26. 8. 2018 – 34. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 19. 8. do 26. 8. 2018 – 34. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
18. 8.
20. neděle v mezidobí 18.30  za + Evu Bérkovou – zádušní 
NE
19. 8.
20. neděle v mezidobí 7:45 za rodiče Kuriálovy, syna a dceru
10:30 za + Kateřinu Lavičkovu, rodiče a duše v očistci 
asi v 16.00 mše sv. pro poutníky v kapli u nádraží  
PO
20. 8.
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve     
18.00 za uzdravení nemocné osoby
ÚT
21. 8.
Památka sv. Pia X., papeže    mše svatá nebude 
   
ST
22. 8.
Památka Panny Marie Královny     
18.00 za + rodinu Hřibňákovu a Letákovu 
ČT
23. 8.
Čtvrtek 20. týdne v mezidobí nebo sv. Růženy z Limy, panny  7:45 za farní společenství – mše svatá bude v kapli u nádraží

24. 8.
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola   18.00 na poděkování za 61 roků společného života
SO
25. 8.
Sobota 20. týdne v mezidobí nebo sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků  18.30 za + manžela Bohuslava Čapku, jeho tři bratry a rodiče 
NE
26. 8.
21. neděle v mezidobí 7:45 za
. . . 
10:30 za + rodinu Pavkovičovu, Jakuba, Antonína a jeho manželku, jejich sourozence a rodiče 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 19. srpna 2018:

⇒ Zahájení školního roku. V neděli 2. září 2018 na poutní mši svaté naší farnosti do Týnce v 10.45 hodin, budeme vyprošovat našim školákům pomoc a světlo Ducha Svatého a bude zároveň požehnání pro naše školáky. Na mši svatou jsou zváni všichni školáci společně s rodiči. Ve středu a v pátek (29. 8. a 31. 8.) před farní poutí budu vždy půl hodiny přede mší svatou ve zpovědnici, aby se naši školáci, studenti a také rodiče mohli na začátek školního roku připravit i dobrou svátostí smíření a vyprosit si tak Boží požehnání.

⇒  Otec biskup Vojtěch srdečně zve do Brna na Petrov všechny prvokomunikanty z brněnské diecéze, tj. děti, které ve školním roce 2017–18 poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 27. 9. 2018. Kromě duchovního programu budou pro děti připravena různá stanoviště a hry. Děti budou mít příležitost prohlédnout si také některá zajímavá místa na Petrově a v jeho blízkém okolí.
     Aktuální informace o progra­mu (bude trvat cca od 9:30 do 14:30 hodin), plakátek ke stažení a vytištění a přihlašovací formulář bude k dispozici na webu Diecézního katechetického centra od 1. 9. 2018. Farnosti mohou své prvokomunikanty přihlašovat do 17. 9. 2018.
R. 
D. ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí Diecézního katechetického centra

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]