Pořad bohoslužeb od 23. 9. do 30. 9. 2018 – 39. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 23. 9. do 30. 9. 2018 – 39. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
22. 9.
25. neděle v mezidobí 18.30  za Ludmilu a Františka Barančicovy  
NE
23. 9.
25. neděle v mezidobí 7:45 za rodiče Mazáčovy a syna 
10:30 za živou a + rodinu Haladyovou a Bartošovou 
PO
24. 9.
Pondělí 25. týdne v mezidobí    od 17.30 se zpovídá 
18.00 za 2 těžce nemocné kněze 
ÚT
25. 9.
Úterý 25. týdne v mezidobí    mše svatá nebude 
   
ST
26. 9.
Středa 25. týdne v mezidobí nebo sv. Kosmy a Damiána, mučedníků    od 17.30 se zpovídá  
18.00 za požehnání pro bezdětné manžele 
ČT
27. 9.
Památka sv. Vincence z Paula, kněze  7:45 za farní společenství
17.00 – 18.15  příležitost ke svátosti smíření (cizí zpovědníci) 

28. 9.
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek   7.45 za živou a + rodinu Odstričílíkovu a Pajchlovu 
 
SO
29. 9.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela    od 18.00 se zpovídá  
18.30 za rodiče Rýdlovy a sourozence 
NE
30. 9.
26. neděle v mezidobí 7:45 za celou živou a + rodinu Stigtcovu 
10:30 za + Annu Soldánovu a Konečnou Ludmilu 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 23. září 2018:

⇒ Duchovní otec děkuje všem, kteří pomáhali minulou neděli (ať napečením, přichystáním občerstvení anebo úklidem) při večeru hudby, svědectví a slova s kapelou Brno worship.

⇒ Poděkování patří, také všem, kteří se podíleli na přípravě (velký úklid) našeho kostela na HODY.

⇒ Minulý týden jsme ve farnosti začali výuka náboženství dle rozvrhu!

Dnes je sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Upřímné Pán Bůh zaplať. Více informací najdete na stránce fond.biskupstvi.cz.

Svatá zpověď před hody bude v tomto týdnu vždy 30 min. přede mší svatou a ve čtvrtek od 17.00 do 18.15 hod. přijede taktéž cizí zpovědník.

⇒ Otec biskup Vojtěch srdečně zve do Brna na Petrov všechny prvokomunikanty z brněnské diecéze, tj. děti, které ve školním roce 2017–18 poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 27. 9. 2018.
     Sraz 27.9.2018 v 8.30 na nádraží ČD – u pokladen, předpokládaný návrat 15.52. S sebou 42,- Kč na jízdenku, kartičku  ZP (stačí kopie), svačinu na celý den, sport. oblečení dle počasí, pláštěnku. Za doprovod dětí z farnosti zodpovídá pan Petr Lubal (tel. 723 790 720).
     Pro přiblížení akce dětem se podívejte na fotky z loňska: http://doc.biskupstvi.cz/kc/prvokomunikanti2017/

Slovo otce biskupa Vojtěcha k Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Přečtěte v ohláškách při bohoslužbách v neděli 23. září 2018.

     Milé sestry, milí bratři,

     před rokem jsem vás vybídl k podpoře Fondu PULS, jehož prostředky jsou určeny převážně na hmotné zajištění kněží a správy farností v naší diecézi. Prosil jsem vás o společné přijetí zodpovědnosti za Pánovu vinici a za její obhospodařování, aby mohla přinášet co největší užitek. Při tematické sbírce se tehdy vybralo téměř čtyři a půl milionu korun a děkuji vám všem, kteří jste
i tímto způsobem vyjádřili sounáležitost s naším diecézním společenstvím.

     K začátku letošního září se k podpoře Fondu PULS – Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze přihlásilo více než 2100 donátorů, jednotlivců i celých rodin, kteří se rozhodli svými dary prostřednictvím fondu podporovat kněze a život ve farnostech. Mám z této nově vzniklé „velké rodině malých dárců“ velkou radost, vážím si podpory každého z vás, která je důvodem naděje pro hmotné zajištění diecéze v budoucnosti.

     Také dnešní sbírka je určena pro fond PULS a děkuji každému, kdo do ní přispěl. Při této příležitosti děkuji také kněžím za jejich osobní nasazení ve službě Bohu, jeho církvi i těm, které jim Pán svěřuje.

     Prosím také o další podporu naší diecéze především modlitbami, pravdivým křesťanským životem, věrným nesením křížů, které život přináší, a podle možností také finančním příspěvkem. Stát se donátorem, součástí „velké rodiny malých dárců“, není složité ani náročné. Nerozhoduje výše daru, ale ochota darovat.

Děkuji za vaše modlitby a vše, co pro růst víry v naší diecézi děláte.

Ze srdce vám všem žehnám.

Váš biskup Vojtěch

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019:

I.stupeň:
ZŠ Stará Břeclav, 1.-5.třída: Místo: třída 3.B
1. + 2.třída: čtvrtek, 13.00-13.45 3. – 5.třída: středa, 13.00-13.45
ZŠ Slovácká, 1.-5. třída: Místo: v budově školy, třída bude upřesněna
1.+2. třída: středa, 14.00-14.45 3. třída: pátek, 13.40-14.25 4.+5. třída: pátek, 12.45-13.30 v 6.C
ZŠ Kupkova (Sovadinova) 1.-5. třída: Místo: v budově školy, třída bude upřesněna
1.+2. třída: úterý, 14.55-15.30 3. třída: společně na Slovácké v pátek, 13.40-14.25
4.+5. třída: úterý, 14.20-14.55
PŘIHLÁŠKY ODEVZDEJTE PROSÍM CO NEJDŘÍVE TŘÍDNÍM UČITELŮM NEBO V KOSTELE SV. VÁCLAVA.
II. stupeň: učí se v suterénu kostela
ZŠ Slovácká, ZŠ Kupkova – 6.-9. třída a gymnázium 1.-3./8:
6.+ 7. třída: čtvrtek v 15.00 hod.
8. + 9. třída: středa v 16.30 hod.
PŘIHLÁŠKY II. STUPEŇ ZŠ ODEVZDÁVEJTE PŘÍMO V KOSTELE SV. VÁCLAVA, NE VE ŠKOLE.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]