Pořad bohoslužeb od 3. 6. do 10. 6. 2018 – 23. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 3. 6. do 10. 6. 2018 – 23. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
2. 6.
Sobota 8. týdne v mezidobí nebo sv. Marcelina a Petra, mučedníků    
18.30 za + manžela Václava Marečka, dvoje rodiče a sourozence 
NE
3. 6.
9. neděle v mezidobí 7:45 za + rodiče a bratra Mayerovy 
10:30 za syna Josefa Miklíka a rodiče Bartolšicovy 
PO
4. 6.
Pondělí 9. týdne v mezidobí    porada děkanů na biskupství 
18.00 na poděkování za 70 let života a rodiče z obou stran 
ÚT
5. 6.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka     mše svatá nebude 
  setkání kněží s O. biskupem 
ST
6. 6.
Středa 9. týdne v mezidobí nebo sv. Norberta, biskupa  9.00  mše svatá pro maminky na mateřské dovolené 
18.00 mše sv.
za . . . 
ČT
7. 6.
Čtvrtek 9. týdne v mezidobí  7:45 1) za farní společenství 2) za + Jarmilu Houdkovu, bratra Jindřicha a celou rodinu 

8. 6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA  15.00  zpověď prvokomunikantů
18.00 na poděkování za dar nového života
SO
9. 6.
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie   
18.30 za Miroslava Prajku 
NE
10. 6.
10. neděle v mezidobí 7:45 za + Miladu Fojtíkovou, rodiče a + Štefana Majtana a manželku Annu 
10:30 za děti, které jdou dnes k 1. sv. přijímání, jejich rodiče a kmotry 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 3. června 2018:

⇒ Den za posvěcení kněží

⇒ jako každoročně, tak i letos v období kolem slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se bude konat setkání kněží s otcem biskupem. Otec biskup zve všechny kněze k setkání na Vranově u Brna v úterý dne 5. 6. 2018 v době od 9 do 15 hodin.
Program začíná v 9:30 mší svatou, následuje adorace, oběd a poté možnost setkání. Albu a bílou štolu s sebou, převlékání a příprava k liturgii bude ve velkém sále Duchovního centra.
Zároveň vyzývá duchovní správce, aby podle možností vykonali s věřícími ve vhodný den hodinovou adoraci před Nejsvětější svátostí za posvěcení kněží.
     V naší farnosti bude adorace za posvěcení kněží 14. června od 17.30 hod.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]