Pořad bohoslužeb od 10. 6. do 17. 6. 2018 – 24. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 10. 6. do 17. 6. 2018 – 24. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
9. 6.
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie  18.30 za Miroslava Prajku 
NE
10. 6.
10. neděle v mezidobí 7:45 za + Miladu Fojtíkovou, rodiče a + Štefana Majtana a Manželku Annu
10:30 za děti, které jdou dnes k 1. sv. přijímání, jejich rodiče a kmotry 
PO
11. 6.
Památka sv. Barnabáše, apoštola   18.00 za dceru Jaroslavu, syna Igora a vnoučata  
ÚT
12. 6.
Úterý 10. týdne v mezidobí     14.00   pohřební mše svatá paní Blažena Poláková 
ST
13. 6.
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve   18.00 mše sv.
za . . . 
ČT
14. 6.
Čtvrtek 10. týdne v mezidobí  7:45 ! za farní společenství MŠE SVATÁ BUDE V KAPLI U NÁDRAŽÍ
17.30 ADORACE za posvěcení kněží, od 18.30 do 19.00 příležitost ke zpovědi

15. 6.
Pátek 10. týdne v mezidobí 18.00  mše sv.
za . . . 
SO
16. 6.
Sobota 10. týdne v mezidobí 11.00 udílení svátosti křtu 
18.30 za + Antonína Kunce, bratra a rodiče 
NE
17. 6.
11. neděle v mezidobí 7:45 za Annu Lubalovu 
10:30 za Annu a Stanislava Jungovy a rodinu Jungovu, Michalicovu a Konečných 

Příležitostná oznámení v neděli 10. června 2018:

⇒ POZOR ZMĚNA ve čtvrtek je ranní mše svatá v 7.45 hod. v kapli u nádraží

⇒ ve čtvrtek bude od 17.30 do 18.30 hodinová adorace za posvěcení kněží, po animované adoraci bude příležitost ke svaté zpovědi od 18.30 hod. do 19.00 hod. nebo déle, Během zpovídání bude vystavena také Nejsvětější Svátost Oltářní k tiché modlitbě a přípravě ke svaté zpovědi.

⇒ Ukončení školního roku 2017/2018 ve výuce náboženství Sobota, 16. června 2018: Zábavné odpoledne pro celé rodiny

Sraz v 16.00 V KOSTELE, start na hru po městě (po skupinkách), postupný příchod na Duhovku (= Dům dětí na Lidické ulici), kde bude TÁBORÁK a hry

Pro rodiče táborníků: v 17.00 schůzka na Duhovce, kde se dozvíte veškeré podrobnosti o farním táboře (na táborák jsou zvaní všichni rodiče, nejen táborníků) Špekáčky a pití bude zajištěno, můžete vzít buchty a drobné občerstvení

⇒ Neděle, 17. června 2018: Slavnostní předání VYSVĚDČENÍ po dětské mši sv. (začíná v 10.30.)

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]