Pořad bohoslužeb od 27. 5. do 3. 6. 2018 – 22. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 27. 5. do 3. 6. 2018 – 22. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
26. 5.
Památka sv. Filipa Neriho, kněze     
18.30 za + rodiče Sítkovy a syna Zdenka 
NE
27. 5.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 7:45 na poděkování k narozeninám 32 let 
10:30 za + Jindřicha Straku 
 
PO
28. 5.
Pondělí 8. týdne v mezidobí     
18.00 za + manžele Ištvánkovy a jejich syna Petra 
ÚT
29. 5.
Úterý 8. týdne v mezidobí     mše svatá nebude 
   
ST
30. 5.
Památka sv. Zdislavy     
18.00 za dar zdraví a Božího požehnání pro celou rodinu 
ČT
31. 5.
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – doporučený svátek  18:00  za farní společenství  
  hned po mši sv. Božítělová adorace

1. 6.
Památka sv. Justina, mučedníka  8.00 – 12.00  výstav Nejsvětější svátosti oltářní – ADORACE 
18.00 za rodinu Gajdorusovu a dvoje rodiče 
SO
2. 6.
Sobota 8. týdne v mezidobí nebo sv. Marcelina a Petra, mučedníků    
18.30 za + manžela Václava Marečka, dvoje rodiče a sourozence 
NE
3. 6.
9. neděle v mezidobí 7:45 za + rodiče a bratra Mayerovy 
10:30 za syna Josefa Miklíka a rodiče Bartolšicovy 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 27. května 2018:

⇒ sbírka na CHARITU minulou neděli vynesla 23 100,- Kč. Jménem charity děkujeme všem štědrým dárcům.

⇒ na první pátek v měsíci se vystaví v 8.00 hod. Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 12.00 hod. a odpoledne od 17.00 hod.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]