Pořad bohoslužeb od 20. 5. do 27. 5. 2018 – 21. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 20. 5. do 27. 5. 2018 – 21. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
19. 5.
Sobota po 7. neděli velikonoční      
18.30 za + Jiřího Garšice a zemřelou a živou rodinu 
NE
20. 5.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 7:45 za Františka a Anežku Vrbovy
10:30 za + Jana Košťála 
 
PO
21. 5.
Svátek Výročí posvěcení katedrály v brněnské diecézi     
18.00 za živou a zemřelou rodinu Petrákovu 
ÚT
22. 5.
Úterý 7. týdne v mezidobí nebo sv. Rity z Cascie, řeholnice    mše svatá nebude 
   
ST
23. 5.
Středa 7. týdne v mezidobí  9.00  mše svatá pro maminky na mateřské dovolené 
18.00 na úmysl dárce
ČT
24. 5.
Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze  7:45 za farní společenství
   

25. 5.
Pátek 7. týdne v mezidobí    
18.00 za uzdravení
SO
26. 5.
Památka sv. Filipa Neriho, kněze     
18.30 za + rodiče Sítkovy a syna Zdenka 
NE
27. 5.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 7:45 na poděkování k narozeninám 32 let 
10:30 za + Jindřicha Straku 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 20. května 2018:

dnešní sbírka je na CHARITU. Děkujeme všem štědrým dárcům.

⇒ Duchovní správa děkuje také všem ochotným mužům z naší farnosti, kteří se podíleli na opravě zduřelých obkladaček na dámském WC.

⇒ V pondělí 21. 5. po mši svaté v 18.45 hod. bude setkání rodičů dětí, které mají letos slavnostní svaté přijímání.

⇒ ve středu 23. 5. je pravidelné setkání maminek na mateřské dovolené při mši svaté v 9.00 hod.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]