Pořad bohoslužeb od 13. 5. do 20. 5. 2018 – 20. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 13. 5. do 20. 5. 2018 – 20. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
12. 5.
Sobota po 6. neděli velikonoční nebo sv. Nerea a Achillea, mučedníků     
18.30 za živé i zemřelé absolventy z ročníku 1983 geologických oborů  
NE
13. 5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + manžela, rodiče, sestru a tetu 
10:30 za + Žofii a Rudolfa Kuriálovy a sestru Jarmilu 
 
PO
14. 5.
Svátek sv. Matěje, apoštola     
18.00 mše svatá
za . . . 
ÚT
15. 5.
Úterý po 7. neděli velikonoční    mše svatá nebude 
   
ST
16. 5.
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech     
18.00 mše svatá
za . . . 
ČT
17. 5.
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční  7:45 za farní společenství
17.30  animovaná ADORACE s novénou

18. 5.
Pátek po 7. neděli velikonoční nebo sv. Jana I., papeže a mučedníka     
18.00 za + a živou rodinu Přibylovu 
SO
19. 5.
Sobota po 7. neděli velikonoční      
18.30 za + Jiřího Garšice a zemřelou a živou rodinu 
NE
20. 5.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 7:45 mše svatá
za . . . 
10:30 za + Jana Košťála 
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 13. května 2018:

⇒ ve čtvrtek v 17.30 hod. bude hodinová animovaná adorace – s novénou k Slavnosti Seslání Ducha svatého

⇒ příští neděli bude sbírka na Charitu, podrobnosti máte na vývěsce kostela.

⇒ Římskokatolická farnost Poštorná nás srdečně zve na lidové misie, které budou probíhat od 18. 5. do 27. 2018. Kdo máte zájem se zúčastnit některých částí programu, tak pozvánku s programem máte na stolečku v obálkách. Můžete si vzít do svých domovů.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]