Pořad bohoslužeb od 6. 5. do 13. 5. 2018 – 19 . týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 6. 5. do 13. 5. 2018 – 19 . týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
5. 5.
Sobota po 5. neděli velikonoční
18.30 za + Ivu Nešpora, rodiče a za rodinu Klenkovu
NE
6. 5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + rodinu Královu
10:30 za + Dunušku Zajíčkovu
PO
7. 5.
Pondělí po 6. neděli velikonoční     
18.00 za Jakuba a Kateřinu Matouškovy 
ÚT
8. 5.
Úterý po 6. neděli velikonoční nebo Panny Marie, Prostřednice všech milostí    mše svatá nebude 
   
ST
9. 5.
Středa po 6. neděli velikonoční    9.00  mše svatá pro maminky na mateřské dovolené 
18.00 na poděkování za 40 let života 
ČT
10. 5.
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – doporučený svátek     9.00 rekolekční mše svatá v Poštorné
18:00  za farní společenství 

11. 5.
Pátek po 6. neděli velikonoční – Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO  17.20 májová pobožnost + novéna  
18.00   za + Ing. Františka Blažka a rodiče z obou stran
SO
12. 5.
Sobota po 6. neděli velikonoční nebo sv. Nerea a Achillea, mučedníků     
18.30 za živé i zemřelé absolventy z ročníku 1983 geologických oborů  
NE
13. 5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + manžela, rodiče, sestru a tetu 
10:30 za + Žofii a Rudolfa Kuriálovy a sestru Jarmilu 
 

 

Příležitostná oznámení v neděli 6. května 2018:

⇒ ve čtvrtek je Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – doporučený svátek – od pátku pak začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Protože je Českou biskupskou konferencí pro věřící doporučeno účastnit se mše svaté, proto bude ve čt mše svatá večer v 18.00 hod.

⇒ ve středu je v 9.00 hod. mše svatá pro maminky na mateřské dovolené a ve čtvrtek rekolekce v Břeclavi – Poštorné. Začínáme v 9.00 hod. mší svatou.

⇒ šestá neděle velikonoční je na základě rozhodnutí ČBK určena za den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě.

Ze zprávy Křesťanské mezinárodní solidarity (CSI), která pronásledování křesťanů trvale monitoruje: „Pronásledovaní křesťané tvoří 80 % všech pronásledovaných pro náboženské přesvědčení. Každý desátý křesťan kvůli své víře v Ježíše Krista je obětí diskriminace, pronásledování nebo čelí hrozbě smrti. Ročně je zabito více než 100 tisíc křesťanů. Hlavními zdroji pronásledování jsou komunistické režimy, země s islámskou většinou a také hinduistický fundamentalismus. Zvláště tragická je situace v zemích Blízkého a Středního východu, kde starobylé křesťanské komunity čelí pokusu o úplnou likvidaci.“
Je vhodné při bohoslužbách na pronásledované křesťany pamatovat v přímluvách, případně se o nich zmínit jiným vhodným způsobem.


[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]