Pořad bohoslužeb od 29. 4. do 6. 5. 2018 – 18. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 29. 4. do 6. 5. 2018 – 18. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
28. 4.
Sobota po 4. neděli velikonoční nebo sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze    
18.30 za + rodiče Šenkovy
NE
29. 4.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + rodinu Šmídkovu a Ivičičovu
10:30 za zemřelou a živou rodinu Ciprysovu a Teturovu
   
PO
30. 4.
Pondělí po 5. neděli velikonoční    
18.00 mše sv.
za . . .
ÚT
1. 5.
Úterý po 5. neděli velikonoční ne o sv. Josefa dělníka  17.20 ! májová pobožnost
18.00 za + Jana Dvořáka a celou živou a zemřelou rodinu
ST
2. 5.
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve    
18.00 za zemřelou a živou rodinu Kyliánovu
ČT
3. 5.
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 7:45 za farní společenství
   

4. 5.
Pátek po 5. neděli velikonoční – první pátek v měsíci 8.00 – 12.00  Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
18.00 mše sv.
za . . .
SO
5. 5.
Sobota po 5. neděli velikonoční    
18.30 za + Ivu Nešpora, rodiče a za rodinu Klenkovu
NE
6. 5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + rodinu Královu
10:30 za + Dunušku Zajíčkovu
   

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 29. dubna 2018:

⇒ Ekonomická rada farnosti

31. března 2018 vypršelo 5-ti leté funkční období ekonomické rady farnosti jmenované otcem Ondráčkem. Nový farář břeclavské farnosti jmenoval od 1. 4. 2018 novou ekonomickou radu. Předseda rady je nový farář P. Josef Chyba a její členové jsou: Ing. Michal Kylián, Ing. Marcela Pardovská, Petr Nesvadba, Ing. Vratislav Nakvasil, Ph.D.

⇒ v prodejně jsou nové růžence, křížky a knihy.

⇒ Manželské ohlášky

ve smyslu kánonů 1067 a 1069 CIC, oznamujeme, že: Lukáš Vymyslický z Břeclavi a Tereza Prokopová z Břeclavi si udělí dne 5. 5. 2018 ve farnosti Břeclav – Poštorná svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

⇒ Májové pobožnosti

v úterý začíná růžencový měsíc. V 17.20 hod. bude první májová pobožnost a pak následuje mše svatá v 18.00 hod. Májové budou tak, jak v minulých letech. Duchovní správa prosí, přijďte se domluvit, kdo by jste se chtěli zapojit.

⇒   Na diecézní pouť ministrantů se bohužel pro děkanství nepodařilo objednat autobus. Za naši farnost, se o společné cestě (vlakem či auty) domlouvejte s Petrem Kočišem na telefon 730 662 442. Místo srazu pro naše děkanství: Bílovice nad Svitavou, výchozí bod: kostel. čas: 8, 45, trasa – světle zelená. Pořadatel na místě srazu: Mráz Lukáš 739 139 263.
Hlavní pořadatel: Václav Knotek 734 264 124.

⇒ šestá neděle velikonoční je na základě rozhodnutí ČBK určena za den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě. Připomínáme, že letos to bude 6. 5. 2018, je vhodné při bohoslužbách na pronásledované křesťany pamatovat v přímluvách, případně se o nich zmínit jiným vhodným způsobem.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]