Pořad bohoslužeb od 22. 4. do 29. 4. 2018 – 17. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 22. 4. do 29. 4. 2018 – 17. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
21. 4.
Sobota po 3. neděli velikonoční nebo sv. Anselma, biskupa a učitele církve     
18.30 za + rodinu Morávkovu, Třetinovu a Huskovu 
NE
22. 4.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 7:45 za + rodiče Láníčkovy a syna Františka 
10:30 mše sv. za . . . 
 
PO
23. 4.
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze  15.00 pohřeb z kostela paní Marie Jílkové 
18.00 mše sv. za . . . 
ÚT
24. 4.
Úterý po 4. neděli velikonoční nebo sv. Jiří, mučedníka   mše svatá nebude 
   
ST
25. 4.
Svátek sv. Marka, evangelisty   9.00 mše svatá pro maminky na mateřské dovolené 
18.00 za + Josefa Darmovzala a dvoje rodiče
ČT
26. 4.
Čtvrtek po 4. neděli velikonoční  7:45 za farní společenství
   

27. 4.
Pátek po 4. neděli velikonoční     
18.00 za Leopolda Kaňu, manželku a syny
SO
28. 4.
Sobota po 4. neděli velikonoční nebo sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze    
18.30 za + rodiče Šenkovy 
NE
29. 4.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + rodinu Šmídkovu a Ivičičovu 
10:30 za zemřelou a živou rodinu Ciprysovu a Teturovu
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 22. dubna 2018:

⇒ Sbírka minulou neděli na pomoc při obnově domovů obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu vynesla 45 200,- Kč. Všem štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať

⇒ Topení v kostele

Přehled historické a aktuální spotřeby v MWh – dle fakturace

Období Spotřeba ve VT Spotřeba v NT Platba Vybralo se!
srpen 2017 0,028 0,289 5394,- Kč běžně v ne
září 2017 0,042 0,358 5557,- Kč běžně v ne
říjen 2017 0,054 2,313 9193,- Kč běžně v ne
listopad 2017 0,077 8,651 20 945,- Kč běžně v ne
prosinec 2017 0,101 10,982 25 202,- Kč běžně v ne
leden 2018 0.129 12,206 25 976,- Kč 33 700,- Kč
únor 2018 0,075 14,761 29 085,- Kč 25 300,- Kč
březen 2018 0,092 13,719 27808,- Kč 15 500,- Kč
duben 2018 sbírka nebyla

»»» ve sbírkách na topení budeme opět pokračovat začátkem topné sezony. Děkujeme všem štědrým dárcům. 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]