5.5.2018 Diecézní pouť ministrantů – info

Pouť začíná putováním ze sedmi kostelů v okolí Vranova. Ministranti putují po jednotlivých děkanátech. Ministranti našeho děkanátu startují v Bílovicích nad Svitavou. Po krátkém úvodu vycházejí ministranti na cca 7 kilometrů dlouhou trasu. V průběhu cesty jsou připraveny aktivity a soutěže. Téma letošní pouti se týká svatého Václava.

S sebou: Pevnou uzavřenou obuv, dobrou pláštěnku, pití, lehkou svačinku a hlavně dobrou náladu a otevřené srdce!

Program:
7:00 Předpokládaný odjezd z Břeclavi (bude včas upřesněno místo i přesný čas)
8:30 – 9:00 Sraz na určených místech
12:00 – 12:30 Příchod poutníků na Vranov, připravené občerstvení – párek, chleba, čaj, šťáva.
13:30 Předprogram
15:00 Mše svatá s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem v kostele Narození Panny Marie

Zájemci, hlaste se Petru Kočišovi na telefon 730 662 442.