Pořad bohoslužeb od 15. 4. do 22. 4. 2018 – 16. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 15. 4. do 22. 4. 2018 – 16. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
SO
14. 4.
Sobota po 2. neděli velikonoční     
18.30  
NE
15. 4.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 7:45 za + Vlastimila Bártu 
10:30 za spásu duše pro zemřelou Janu
 
PO
16. 4.
Pondělí po 3. neděli velikonoční     
18.00  
ÚT
17. 4.
Úterý po 3. neděli velikonoční    mše svatá nebude 
   
ST
18. 4.
Středa po 3. neděli velikonoční     
18.00  
ČT
19. 4.
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční  7:45 za farní společenství
17.30  HODINOVÁ ADORACE za povolání a oživení víry v naší farnosti

20. 4.
Pátek po 3. neděli velikonoční   18.00 za nemocnou sestru  
18.45 setkání mládeže, která byla už u biřmování
SO
21. 4.
Sobota po 3. neděli velikonoční nebo sv. Anselma, biskupa a učitele církve     
18.30 za + rodinu Morávkovu, Třetinovu a Huskovu 
NE
22. 4.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 7:45 za + rodiče Láníčkovy a syna farntiška 
10:30  
 

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 15. dubna 2018:

⇒ dnes je celonárodní sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu. Děkujeme.

⇒ Týden, který předchází neděli Dobrého Pastýře (15. – 22. dubna 2018), je u nás již tradičně Týdnem modliteb za duchovní povolání.„Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“. Tato Ježíšova výzva z Janova evangelia je hlavním důvodem konání Týdne modliteb za duchovní povolání, který proběhne před nedělí Dobrého Pastýře.
V naší farnosti se budeme modlit za povolání, katechumeny, oživení víry . . .  ve čtvrtek 19. 4. od 17.30 do 18.30 hod. Všichni jste srdečně zváni.

⇒ Prosím, abyste informovali jednotlivé farnosti o rozhodnutí předsedy České biskupské konference, kardinála Dominika Duky OP, aby se v pátek 20. dubna v 18 hodin, tedy v čase, kdy přistanou v Praze ostatky kardinála Josefa Berana, po dobu cca 5 minut rozezněly ve všech kostelích zvony. Tímto znamením chceme připomenout a uctít památku tohoto statečného svědka víry.

 Farní tábor Břeclav ve spolupráci se Sdružením Petrov bude od 1. do 4.srpna 2018 na radějovské faře. Hlavním vedoucím je Dr. Ing. Vratislav Nakvasil. Přihlášky budou na stolečku, popř. u nástěnky, kde jsou všechny podrobnosti, včetně kontaktu. Rodiče mohou vyzvednout. (po ohláškách ještě oznámí mladí Kyliánovi).

⇒ Diecézní pouť ministrantů na Vranov u Brna 5. května 2018
     Pouť začíná putováním ze sedmi kostelů v okolí Vranova. Ministranti putují po jednotlivých děkanátech. Po krátkém úvodu vycházejí ministranti na cca 7 kilometrů dlouhou trasu. V průběhu cesty jsou připraveny aktivity a soutěže. Téma letošní pouti se týká svatého Václava.
další informace připravujeme.
S sebou: Pevnou uzavřenou obuv, dobrou pláštěnku, pití, lehkou svačinku a hlavně dobrou náladu a otevřené srdce!
Program:
8:30 – 9:00 Sraz na určených místech (viz níže)
12:00 – 12:30 Příchod poutníků na Vranov, připravené občerstvení – párek, chleba, čaj, šťáva.
13:30 Předprogram
15:00 Mše svatá s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem v kostele Narození Panny Marie
Kontakty:
stránky: brno.signaly.cz/ministranti
e-mail: ministrant@centrum.cz
mobil: 734 264 124
facebook: https://www.facebook.com/events/207470113322328/

MODLITBA SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI. ZA POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ A K ZASVĚCENÉMU ŽIVOTU

Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou četná a svatá kněžská povolání, která by udržovala živou víru a střežila převzácnou památku tvého Syna prostřednictvím kázání slova a udílením svátostí,
jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící.
Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře, kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie, která je svátostí Kristova největšího daru pro vykoupení světa. Povolej služebníky tvého milosrdenství, kteří by prostřednictvím svátosti smíření
rozdávali lidem radost z tvého odpuštění.
Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá četné inspirace Ducha tvého Syna, ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením
pečuje o povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu.
Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám i všem pokřtěným křesťanům, aby věrně naplňovali své poslání ve službě evangeliu.
O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás!

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]