Pořad bohoslužeb od 22. 10. do 29. 10. 2017 – 43. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
29. neděle v mezidobí od 22. 10. do 29. 10. 2017 – 43. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
21. 10.
Sobota 28. týdne v mezidobí, nebo Bl. Karla Rakouského, nebo sobotní památka Panny Marie 18:30 za + rodiče Uhrmacherovy a Ščukovy
Neděle
22. 10.
29. neděle v mezidobí – den modliteb za misie 7:45 za + manžela Josefa Jedličku 
10:30 za + rodinu Horáčkovu a Krásných 
Pondělí
23. 10.
Pondělí 29. týdne v mezidobí nebo sv. Jana Kapistránského, kněze 18:00 Ondr – na úmysl dárce
Chy – za + Františka a Julii Kudlíkovy a celou živou a + rodinu
Úterý
24. 10.
Úterý 29. týdne v mezidobí nebo sv. Antonína Marie Klareta, biskupa   bohoslužba nebude
Středa
25. 10.
Středa 29. týdne v mezidobí 18:00 na úmysl dárce 
Čtvrtek
26. 10.
Čtvrtek 29. týdne v mezidobí 7:45 za farní společenství 
Pátek
27. 10.
Pátek 29. týdne v mezidobí 18:00 na úmysl dárce//
za + Ing. Rostislava Černohorského
Sobota
28. 10.
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 18:30 Ondr. – za + Jana a Marii Mrázovy a celou + rodinu
Neděle
29. 10.
 30. neděle v mezidobí
v 03.00 končí letní čas
7:45 za + Františka a Anežku Vrbovy 
10:30 na úmysl dárce

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 22. října 2017:

⇒ Dnešní sobotní a nedělní sbírka je na misie. Upřímné Pán Bůh zaplať. Děkujeme také všem, kteří přispěli ať pečením či balením cukroví k přípravě misijního jarmarku.
⇒ Příležitost ke svátosti smíření před dušičkovými dny je vždy půl hodiny přede mší svatou.

Manželské ohlášky

Svátost manželství 28.10.2017 v 13.00 hod. ve Slavičíně chtějí přijmout Ing. Václav Vejrosta (Břeclav) a Lucie Červenková (Slavičín), kdo by věděl o nějaké překážce, která by bránila tomuhle sňatku, ať to ohlásí na farním úřadě.

Odpustky pro duše v očistci:

⇒ Dekret Apoštolské Penitenciárie k odpustkům při návštěvě hřbitova
– dle sdělení sekretariátu ČBK vydala dne 8. října 2012  Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11, při splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Dovolení je dáno na dobu 7 let.
 1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a vyznání víry.
  • od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Začátek zimního času je příští neděli

⇒ v noci ze soboty 28. 10. na neděli 29. 10. 2017 začíná zimní čas. V neděli o třetí hodině ranní středoevropského (letního) času se posunou hodiny na druhou hodinu zimního času. 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]