Pořad bohoslužeb od 29. 10. do 5. 11. 2017 – 44. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 29. 10. do 5. 11. 2017  – 44. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
28. 10.
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 18:30 za + Jana a Marii Mrázovy a celou + rodinu
Neděle
29. 10.
30. neděle v mezidobí 7:45 za + Františka a Anežku Vrbovy
10:30 na úmysl dárce
Pondělí
30. 10.
Pondělí 30. týdne v mezidobí 18:00 na úmysl dárce
Úterý
31. 10.
Úterý 30. týdne v mezidobí nebo sv. Wolfganga, biskupa   bohoslužba nebude
Středa
1. 11.
Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek  17.00 ! Stará Břeclav mše svatá za . . .
18:00 za + rodinu Divišovu a Kalendovu
Čtvrtek
2. 11.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 7:15  na úmysl papeže
7:45  za všechny zemřelé
15:30 !  mše sv. ve St. Břeclavi za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze
Pátek
3. 11.
Pátek 30. týdne v mezidobí nebo sv. Martina de Porres, řeholníka 18:00 na úmysl dárce
Sobota
4. 11.
Památka svatého Karla Boromejského, biskupa 18:30 za + Jakuba Sýkoru
Neděle
5. 11.
31. neděle v mezidobí 7:45 Za + Františka Láníčka
10:30 za Řehoře Čapku

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 15. října 2017:

změna času !! ze soboty na neděli. Ve 3.00 hod. končí letní čas.
⇒ minulou neděli se na MISIE vybralo 35 509,- Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům.
⇒ ve středu na Slavnost Všech svatých bude kromě večerní mše svaté také mše svatá ve Staré Břeclavi v 17.00 hod.
⇒ ve čtvrtek ráno budou 2 mše svaté a odpoledne je mše svatá ve 14.00 hod. ve Staré Břeclavi v Domově seniorů a odpoledne je mše svatá v 15.30 hod. ve Staré Břeclavi. Po této mši svaté bude dušičková pobožnost na hřbitově. Půjdeme společně z kaple průvodem a sejdeme se u hlavního kříže. Na závěr budou pokropeny hroby svěcenou vodou a každý může jít ke hrobu svých blízkých.
⇒ Na první pátek v měsíci, tj.: 3. listopadu od 8.00 hod. do 12.00 hod. bude eucharistická adorace. Úmysl k adoraci: modlíme se za zemřelé naší farnosti.

 

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]