Pořad bohoslužeb od 15. 10. do 22. 10. 2017 – 42. týden

Pořad bohoslužeb farnosti Břeclav
od 15. 10. do 22. 10. 2017 – 42. týden

Den Liturgická slavnost  Hodina  Bohoslužba
Sobota
14. 10.
Sobota 28. týdne v mezidobí nebo sv. Kalista I., papeže a mučedníka 18:30 Za + Miroslava Kopřivu a rodiče
Neděle
15. 10.
28. neděle v mezidobí 7:45 za + Bartolšičovu Annu a manžela 
10:30 za + rodiče Václava a Ludmilu Rebendovy a jejich děti Zdenka, Marii a Ludmilu
Pondělí
16. 10.
Pondělí 28. týdne v mezidobí nebo sv. Hedviky nebo sv. Markéty Marie Alacoquve, panny 18:00 Ondr – na úmysl dárce
Chy- za + pana Josefa Tučka, rodinu Tučkovu a Rebendovu
Úterý
17. 10.
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka   bohoslužba nebude
Středa
18. 10.
Svátek sv. Lukáše, evangelisty 18:00 na úmysl dárce 
Čtvrtek
19. 10.
Čtvrtek 28. týdne v mezidobí nebo sv. Jana de Brébueuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků nebo sv. Pavla od Kříže, kněze nebo sobotní památka Panny Marie 7:45 za farní společenství 
Pátek
20. 10.
 Pátek 28. týdne v mezidobí 18:00 Za + Pavla Ohnoutku a + rodiče 
Sobota
21. 10.
Sobota 29. týdne v mezidobí, nebo Bl. Karla Rakouského, nebo sobotní památka Panny Marie 18:30 11.30 – udílení svátosti křtu
za + rodiče Uhrmacherovy a Ščukovy 
Neděle
22. 10.
29. neděle v mezidobí – den modliteb za misie 7:45 za + manžela Josefa Jedličku
10:30 za + rodinu Horáčkovu a Krásných

„Služte Pánu s radostí!“ (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 15. října 2017:

– příští sobotu a neděli 22. 10. 2017 se uskuteční v rámci Misijní neděle ve všech kostelích naší diecéze sbírka na misie. Děkujme všem štědrým dárcům.

[print-me target=“div#toPrint“ title=“Tisk“]